14Concursul județean “Mama, doar mama…”  este organizat de Școala Gimnazială ,,Traian”, Piteşti, în colaborare cu ISJ Argeș, și a ajuns la ediția a III-a în acest an școlar. Activitate este cuprinsă în Calendarul Activităţilor Educative al I.S.J. Argeş, nr. 1516/09.02.2018 , pentru  anul  şcolar 2017-2018, semestrul al II-lea, poziția 08.
Acest concurs abordează problematica creativității la nivelul învățământului primar și este deschis copiilor care au aptitudini către partea creativă, specifice educației literare și artistico-plastice.  Anul acesta concursul a avut o nouă secțiune - Creație literară, clasele a III-a - a IV-a, unde  elevii au  avut de realizat o creație literară pe baza unui  text, respectând cerințele formulate în foaia de concurs (cerințe de vocabular, ortografie, punctuație, morfologie).

Pentru secțiunea “Mărțișoare” și felicitări copii au venit cu materialele necesare și au realizat lucrările în sala de concurs, utilizând tehnica mixtă  
(cd-uri deteriorate, resturi de la creioane ascuţite, materiale reciclabile, cartoane colorate, perforatoare, foarfece, lipici, flori şi frunze presate, resturi textile, semințe etc). La fel și pentru secțiunea „Creație plastică”, unde au avut o temă pentru realizarea creației plastice.
Creativitatea înseamnă îndrăzneală: tot ce e nou, e incert și nonconformist. Pentru a se avânta în necunoscut, individul trebuie să dispună de acea libertate interioară, de acel sentiment de siguranță, provenit din lumea înconjurătoare.
Există în fiecare din noi un potenţial creativ general, anumite abilităţi creative care ţin mai ales de dimensiunile constructive ale aptitudinilor, dar şi de dimensiunile valorice ale personalităţii. Acest potenţial dacă este exersat şi educat, poate fi valorificat la maximum, concretizat și obiectivizat în diverse domenii ale activităţii umane, în diverse produse noi, originale.
Realizarea unor obiecte şi folosirea lor creează copilului o stare de automulţumire, de bucurie, satisfacția lucrului creat de el însuşi. Pentru copil, lucrarea realizată de el este plină de semnificaţie. Repetând acest proces, de creaţie artistic-plastică în cadrul orelor de Arte plastice și Abilități practice, copilul învaţă să-şi perfecţioneze achiziţiile motrice şi câştigă încredere în capacităţile sale.
Acest concurs permite atât beneficiarilor direcţi, cât şi cadrelor didactice din învățământul primar, să pună în valoare potenţialul creator, să-l fructifice cu adevărat. A fi creator, în sens general, înseamnă a fi capabil să stabilești legături artistice noi, neașteptate, între cunoștințele dobândite în cadrul orelor. De aceea, copilul trebuie lăsat să exploreze lumea înconjurătoare ca apoi să utilizeze ideile sale originale.
Concursul a fost coordonat de doamna prof. Iliescu Maria Cecilia, prof. Negru Maria Elisabeta, prof. Drăcman Gabriela, prof. Niță Nicoleta, alături de doamna directoare prof. Tulea Elena Cristina, în parteneriat cu alte cadre didactice care au răspuns pozitiv invitației. Scopul proiectului a vizat îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale şi nonverbale, nivelul creativităţii prin: organizarea adecvată a ambientului educativ; stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.
Mulțumim cadrelor didactice participante și le așteptăm în continuare!

Prof. Maria Elisabeta Negru
Școala Gimnazială ,,Traian” Pitești
(Postat martie 2018)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top