Pentru a înflori în toată bogăția sa de petale, culori și parfum, cireșul, mărul, piersicul trebuie îngrijiți cu toată dragostea de buni cunoscători, încă de la plantare, pe tot parcursul anilor.
Școlarul mic este pomul tânăr care se pregătește să înflorească prima oară, pentru a-și continua, an de

Citește mai departe...

Gramatica (morfologia și sintaxa) este un ansamblu de reguli privitoare la modificarea cuvintelor și îmbinarea lor în propoziții și fraze.
Fără cunoașterea gramaticii, a regulilor de funcționare a limbii, aceasta nu poate fi folosită cum trebuie, nu poate servi ca mijloc de comunicare.

Citește mai departe...

Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, dimpotrivă, una reală și plină de armonie.” (Eugen Heroveanu)
Viața cotidiană a familiilor din ziua de astăzi diferă foarte mult de cea din vremurile anterioare. Timpul petrecut cu copiii este din ce

Citește mai departe...

În decursul existenței sale pentru „a atinge deplina realizare de sine” omul parcurge „o serie de etape” marcate de transformări, schimbări, prefaceri de ordin calitativ și cantitativ. Acest proces complex care generează forme noi de funcționare cognitivă, afectivă, volitivă, într-un „ritm propriu

Citește mai departe...

Familia este nucleul social elementar, realizat prin căsătorie, care unește pe soți și pe descendenții acestora prin raporturi strânse de ordin biologic, economic și spiritual.
Articolul 16 din “Declarația Universală a Drepturilor Omului” prevede:
# Cu începere de la împlinirea vârstei legale

Citește mai departe...

Abandonul şcolar este o problemă socială care se află sub incidenţa unor factori de natură: individuală, familială şi socială.
Acţiunile ce pot fi întreprinse de grădiniţă pentru reducerea şi prevenirea ratei de abandon şcolar sunt următoarele:
- integrarea copiilor cu risc de renunţare la educaţie

Citește mai departe...

Educaţia incluzivă are ca principiu fundamental - un învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi - care constituie un deziderat şi o realitate ce câştigă adepţi şi se concretizează în experienţe şi bune practici de integrare/incluziune.
Programele de stimulare timpurie a dezvoltării reprezintă o etepă

Citește mai departe...

Relaţia şcoală-familie-comunitate reprezintă un element cheie în succesul şcolar şi un factor important pentru dezvoltarea societăţii şi pentru îmbunătăţirea rezultatelor şcolare. Dacă şcoala ca instituţie are o legătură strânsă cu familia şi cu comunitatea se cunoaşte acest lucru în actul

Citește mai departe...

Pagina 1 din 86

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top