Étude de spécialité
Ce travail veut mettre en évidence deux aspects. Tout d’abord on va exposer quelques traits définitoires de la loi de flexibilité et ensuite on passera à la mise en pratique de la théorie a aide des poèmes en prose de Baudelaire.    
La loi de flexibilité se

Citește mai departe...

Étude de spécialité
Cette étude repose sur l’applicabilité de la loi d’irradiation dans quelques poèmes de Baudelaire. On va étudier tout d’abord les multiples aspects de cette loi et sa place de choix dans la littérature comparée et les effets qu’elle produit sur les poèmes de Baudelaire, mais

Citește mai departe...

Étude de spécialité
Cette étude se propose de présenter la modalité d’application de la loi d’émergence dans certains poèmes de Baudelaire. On va présenter premièrement les caractéristiques de cette loi et ensuit on étudiera sa présence dans la poétique  baudelairienne.
La loi de l’émergence

Citește mai departe...

Étude de spécialité
Le comparatisme constructif ou le comparatisme du troisième degré repose sur l’existence d’une relation de fait, sur un rapport de dépendance ou d’influence, conscient ou non, entre deux textes au moins. « Ce comparatisme là est aussi illustré par les traductions et par les&nbsp

Citește mai departe...

Școala:

Data:

Clasa: a VIII-a A

Semestrul: I

Profesor: Comanescu Petruta Ionela

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii

Disciplina: Matematică - Geometrie

Unitatea de învăţare: Elemente ale geometriei in spatiu

Subiectul: Prisma . Piramida

Tipul lecţiei: Recapitulare si

Citește mai departe...

Profesorul îndeplinește o profesiune de o deosebită importanță, aceea care asigură formarea și pregătirea personalității tinerelor generații și pregătirea lor profesională în cadrul instituțiilor de învățământ, strâns legate de viață, de activitatea socio-profesională, morală și cetățenească.

Citește mai departe...

# Studiu de specialitate  
La apariția „Ciocoilor vechi și noi”, romanul românesc, care parcursese doar un deceniu și jumătate de existență, se afla încă în faza începutului. Tehnica era, în general, rudimentară, intriga, înlănțuirea episoadelor, în bună parte, naive. Cu excepția lui

Citește mai departe...

Jocul didactic este o metodă de învățare bazată pe acțiunea simulată în care elementul ludic este subordonat scopului instructiv-educativ. Prin acest tip de joc se facilitează trecerea de la activitatea ludică, la cea de învățare. Jocul didactic combină elementele distractive și recreative cu cele

Citește mai departe...

Pagina 1 din 93

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top