Copilăria înseamnă timp de joacă. După modul în care se joacă un copil se relevă pe de-o parte treapta sa de dezvoltare şi relaţia sa cu mediul înconjurător, iar pe de altă parte se creează capacitatea de a relaţiona cu lumea prin acţiuni de joc şi afectivitate.
Chiar şi la copilul care îşi înalţă

Citește mai departe...

Practica educativă îndelungată a demonstrat necesitatea de a încredința unui diriginte o întreagă activitate de coordonare a tuturor influențelor educative ce se exercită asupra unei clase. Dirigintele este un membru al colectivului pedagogic, desemnat în această funcție după anumite criterii: o

Citește mai departe...

# Aplicarea testelor naționale în învățământul obligatoriu
Testele  naționale sunt folosite  pentru  a  certifica  rezultatele individuale  ale  elevilor,  ori  pentru  monitorizarea  instituțiilor  de  învățământ  sau&nbsp

Citește mai departe...

Copilul preșcolar ia contact mai strâns cu mediul de grădinița, diferit de cel familial, și traversează observativ mediul social (strada, magazinele, mijloacele comune de transport).
Cele trei componente ale mediului solicită copilului ajustări ale comportamentului la sistemele nuanțat diferite de

Citește mai departe...

Studiu de specialitate 
Metoda Jocul de Rol
Metoda jocului de rol are la bază ideea conform căreia se poate învăţa şi din interpretarea unei situaţii reale nu doar din prelegerile susţinute de profesor. Astfel, în activitatea la clasă, elevii sunt puşi să interpreteze o situaţie reală sau

Citește mai departe...

Specifică epocii sclavagiste, vânzarea oamenilor în scopul exploatării lor reînvie în timp sub diferite forme,astăzi fiind o industrie mai profitabilă decât traficul de droguri sau de arme. România deține supremația pe piața europeană. Om contra om, parcă confirmând teza lui Nietzsche  că

Citește mai departe...

Procesul instructiv-educativ desfăşurat în grădiniţă permite fiecărei educatoare sau echipei de educatoare, punerea în valoare a propriei experiențe didactice, prin activități educative cu caracter integrat și cu o abordare complexă a conținuturilor. Se impune, așadar ca procesul educațional să fie

Citește mai departe...

Antreprenoriatul trebuie promovat ca alternativă serioasă pentru cariera profesională clasică. Statul român ar trebui să promoveze antreprenoriatul în şcoală, educaţia antreprenorială timpurie fiind vitală pentru formarea aptitudinilor și a comportamentului  întreprinzător în societatea&nbsp

Citește mai departe...

Pagina 10 din 93

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top