“Apa este antidotul sterilităţii, mamă a belşugului şi scumpa doică a plantelor.” ( L. Sbramusol)
Apa este ca aerul, la fel de esenţială pentru viaţă şi la fel de banală. Suntem atât de obişnuiţi cu ea în viaţa de zi cu zi şi o avem cu atâta uşurinţă, în anumite părţi ale lumii, încât aproape că

Citește mai departe...

Când devin elevi, copiii se confruntă cu sarcina de a-şi găsi locul în noua lume a instituției şcolare extinse, cu toate structurile şi regulile sale. Ei trebuie să înveţe ,,cum să se adapteze unul la altul, să accepte şi să respecte regulile, să dea naştere şi să pună în aplicare propriile idei

Citește mai departe...

Deseori auzim expresia ,,cei şapte ani de-acasă” care se referă, fireşte, la educaţia primită de copil în familie.
Pornind de la această afirmaţie putem spune că ,,familia este prima şcoală” a copilului deoarece aici se învaţă  primele noţiuni despre viaţă: deprinderi igienice şi de

Citește mai departe...

Jocul este una din activitățile umane fundamentale ale omului. El constituie o formă specifică omului, de apropiere a realităţii şi de transformare a acesteia în sensul identității persoanei proprii. Jocul este deci acea activitate specific umană, dominantă în copilărie, prin care omul își

Citește mai departe...

Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a uşura o anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial. De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din

Citește mai departe...

Obiectivul programelor de dezvoltare timpurie este acela de a ajuta dezvoltarea psihică, emoţională şi socială a copiilor şi, pe termen lung, de a promova supravieţuirea copilului. Focalizarea pe educaţia timpurie şi anii preşcolarităţii este importantă deoarece aceasta este perioada când copiii se

Citește mai departe...

Complexitatea vieţii sociale, dezvoltarea rapidă a ştiinţei şi tehnicii, explozia informaţională actuală, precum şi circulaţia rapidă a informaţiilor impun o perspectivă interdisciplinară în toate domeniile activităţii umane. Pentru a satisface aceste cerinţe, învăţământul de toate gradele, trebuie

Citește mai departe...

Fondatorul primei școli de Educație Outdoor a fost Kurt Hahn, care spunea:”Există mai mult în tine decât crezi”
Următorul citat reprezintă sinteza modelului educațional din școala lui Hahn: ”Consider că principala sarcină a educației este să asigure supraviețuirea următoarelor calități: o

Citește mai departe...

Pagina 9 din 93

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top