Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, dimpotrivă, una reală și plină de armonie.” (Eugen Heroveanu)
Viața cotidiană a familiilor din ziua de astăzi diferă foarte mult de cea din vremurile anterioare. Timpul petrecut cu copiii este din ce

Citește mai departe...

În decursul existenței sale pentru „a atinge deplina realizare de sine” omul parcurge „o serie de etape” marcate de transformări, schimbări, prefaceri de ordin calitativ și cantitativ. Acest proces complex care generează forme noi de funcționare cognitivă, afectivă, volitivă, într-un „ritm propriu

Citește mai departe...

Familia este nucleul social elementar, realizat prin căsătorie, care unește pe soți și pe descendenții acestora prin raporturi strânse de ordin biologic, economic și spiritual.
Articolul 16 din “Declarația Universală a Drepturilor Omului” prevede:
# Cu începere de la împlinirea vârstei legale

Citește mai departe...

Abandonul şcolar este o problemă socială care se află sub incidenţa unor factori de natură: individuală, familială şi socială.
Acţiunile ce pot fi întreprinse de grădiniţă pentru reducerea şi prevenirea ratei de abandon şcolar sunt următoarele:
- integrarea copiilor cu risc de renunţare la educaţie

Citește mai departe...

Educaţia incluzivă are ca principiu fundamental - un învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi - care constituie un deziderat şi o realitate ce câştigă adepţi şi se concretizează în experienţe şi bune practici de integrare/incluziune.
Programele de stimulare timpurie a dezvoltării reprezintă o etepă

Citește mai departe...

Relaţia şcoală-familie-comunitate reprezintă un element cheie în succesul şcolar şi un factor important pentru dezvoltarea societăţii şi pentru îmbunătăţirea rezultatelor şcolare. Dacă şcoala ca instituţie are o legătură strânsă cu familia şi cu comunitatea se cunoaşte acest lucru în actul

Citește mai departe...

Educaţia este o cultură a caracterului,  singura care-i distinge pe oameni. Este o artă,  este un fapt al şcolii, şi al unei virtuţi, pe care o porţi cu tine pe tot parcursul vieții.
Dreptul la Educaţie constituie unul dintre Drepturile fundamentale ale Convenţiei internaţionale pentru

Citește mai departe...

Calculatorul este cel mai bun mijloc pentru crearea unui mediu favorabil pentru învățarea limbilor străine. El poate sprijini profesorii în a face  învățarea limbilor străine rapid, mai ușor, mai atractiv și mai interesant.
Mijloacele informatice fac parte din cultura noastră, din viața noastră

Citește mai departe...

Pagina 8 din 93

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top