Creativitatea elevilor se poate dezvolta atât prin procesul de învățământ, cât și prin activități școlare. Prin procesul de învățământ, creativitatea elevilor se dezvoltă în cadrul lecțiilor organizate după programa școlară, depinzând în același timp și de strategiile de învățare folosite de

Citește mai departe...

Consilierea în carieră este un proces extrem de important, mai ales la vârsta școlară, prin care elevii sunt sprijiniţi în a lua cele mai bune decizii cu privire la propriul parcurs socio-profesional.

Pentru a veni în sprijinul acestei sintagme, Inspectoratul Școlar Județean Argeș este partener în

Citește mai departe...

După cum am mai precizat și în alte articole, Inspectoratul Școlar Județean Argeș este partener în Proiectul Erasmus+ nr. 2018-1-BG01-KA201-047903- REFORM-Consolidarea competențelor educatorului pentru consiliere și motivație, coordonat de Școala Secundară 119 “Academician Mihail Arnaudov” din

Citește mai departe...

- referat -
Medierea este o procedură alternativă și voluntară de soluționare a conflictelor, este o procedură confidențială, prin care o terță persoană, neutră, imparțială și fără putere de decizie, numită mediator, ajută părțile să ajungă împreună la o înțelegere mutual acceptată, în vederea

Citește mai departe...

unnamed„Florica înseamnă  pentru neamul românesc o adevărată școală de suflet și de caracter” (1*).  A fost locul în care au trăit I.C Brătianu și soția sa Pia după căsătorie. Aici s-au născut patru din cei opt copii ai familiei: Sabina, Ionel, Dinu și Pia și și-au petrecut cei mai frumoși ani

Citește mai departe...

Copilului i-aș da aripi, dar i-aş permite să înveţe singur să zboare”. Gabriel Garcia Marquez
În „Dicţionarul de termeni pedagogici” de Cristea, S., (1998), menţiona că învăţarea este activitatea proiectată de cadrul didactic, pentru a determina schimbări comportamentale la nivelul personalităţii

Citește mai departe...

Orice poate fi învățat la orice vârstă, cu condiția să fie găsite mijloacele de instruire corespunzătoare.” Jerome Bruner.
A învăța să înveți este una din componentele cheie în societatea de astăzi, care este o societate bazată pe cunoaștere. Pentru a se putea adapta unei astfel de societăți

Citește mai departe...

Parcurgerea cursului CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, vine în sprijinul profesorului pentru o nouă abordare a procesului de predare-învățare, care să se focalizeze pe competențe. Întreaga activitate a CRED-ului va fi organizată astfel încât întreaga comunitate să

Citește mai departe...

Pagina 4 din 93

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top