Prepoziția
Definiție
Relația dintre un subordonat și regentul său, este marcată, la nivelul propoziției, de către o clasă de cuvinte neflexibile numită prepoziție. Prepoziția are rol de conector alături de conjuncție și de relativele pronominale, adjectivale sau adverbiale. Prepoziția marchează

Citește mai departe...

„Articolul-definit (enclitic) și nedefinit (proclitic) - reprezintă în limba română, modalitatea (gramaticală) afixală de integrare enunțiativă, statut care îl diferențiază de determinanți (care aparțin nivelului lexical)". Prin manifestările sale - enclitică, proclitică și zero, articolul este

Citește mai departe...

Dacă luăm în considerare bogăția flexionară a fiecărei părți de vorbire (ea fiind diferită de la un caz la altul), verbul prezintă cele mai multe. După el urmează pronumele (dintre toate categoriile, cel mai bogat fiind pronumele personal), urmat de substantiv, articol și adjectiv. Cele mai puține

Citește mai departe...

Transmiterea de informații se face cu ajutorul limbii, ea asigurând legăturile sociale, fiind mijloc de cunoaștere și reprezentare a lumii și expresiei umane. Comunicarea a fost posibilă încă de la începuturile sale, prin alegerea unor unități fonice, fiecăreia asociindu-i-se o anumită informație

Citește mai departe...

Desenul este o îndeletnicire foarte frecventă a copiilor. Micul școlar, după ce învins dificultățile de formare a deprinderii utilizării corecte a creionului, desenează cu multă plăcere. Această activitate nu are drept scop de la început crearea a ceva frumos, ci doar plăcerea de a lăsa urme pe

Citește mai departe...

Activitățile extrașcolare au un rol complementar față de activitățile didactice, urmărind lărgirea și adâncirea influențelor exercitate în procesul de învățământ, valorificarea și dezvoltarea intereselor și aptitudinilor elevilor, organizarea judicioasă și atractivă a timpului liber al elevilor

Citește mai departe...

Rezolvarea și compunerea problemelor de matematică au o importanță instructivă pentru elevi prin acea că, pentru a rezolva sau a compune o problemă, ei trebuie să posede un întreg complex de priceperi și deprinderi, să cunoască foarte bine operațiile matematice deoarece de aceasta depinde

Citește mai departe...

Manifestarea creativității elevilor începe încă din perioada preșcolară când copilul este solicitat să povestească ceva din experiența lui, să redea o poveste într-o formă cât mai originală, să dea exemple de cuvinte care să conțină un anumit sunet, anumite silabe, să formuleze propoziții etc. La

Citește mai departe...

Pagina 3 din 93

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top