Școala:

Data:

Clasa: a VIII-a A

Semestrul: I

Profesor: Comanescu Petruta Ionela

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii

Disciplina: Matematică - Geometrie

Unitatea de învăţare: Elemente ale geometriei in spatiu

Subiectul: Prisma . Piramida

Tipul lecţiei: Recapitulare si sistematizare a cunostiintelor

Competenţe generale:

CG1. Identificarea unor date, mărimi şi relaţii matematice, în contextul în care acestea apar.

CG2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse informaționale.

CG3. Utilizarea conceptelor şi a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice.

CG4. Exprimarea în limbaj specific matematicii a informațiilor, concluziilor și demersurilor de rezolvare pentru o situație dată.

CG5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii date.

CG6. Modelarea matematică a unei situații date, prin integrarea achizițiilor din diferite domenii.

Competenţe specifice:

1.5. Identificarea corpurilor geometrice si a elementelor metrice necesare pentru calcularea ariei sau a volumului acestora

- Identificarea si numirea corpurilor geometrice ( cub, paralelipiped dreptunghic; prisma dreapta cu baza : triunghi echilateral, patrat, hexagon regulat, ) dintr-un set de corpuri dare sau in cotidian

- Identificarea elementelor corpurilor geometrice in configuratii spatiale sip e desfasurari ( diagonal, varfuri, muchii, fete)

2.4 Reprezentarea , prin desen sau prin modele , a unor configuratii spatiale date

- Clasificarea prismelor/piramidelor dupa forma bazei

2.5 Prelucrarea unor date caracteristice ale corpurilor geometrice studiate in vederea calcularii unor elemente ale acestora

- Desfasurarea in plan a piramidei/prismei si caracterizarea figurilor plane obtinute

Competente derivate:

 • Clasificarea corpurilor geometrice ( cub, paralelipiped dreptunghic, prisma dreapta, prisma oblica)
 • Desfasurarea in plan a prismei
 • Caracterizarea figurilor plane care compun desfasurarea prismei
 • Identificarea elementelor prismelor in configuratii spatiale si pe desfasurari ( baze, fete, laterale, muchia bazei , muchii laterale, varfuri, lungime, latime, inaltime).

Strategii didactice:

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exercițiul, expunerea, observația, munca individuală, problematizarea.

Mijloace de realizare: laptop, marker, prezentare power point, caiete, fişe de lucru, manual, google, aplicatia asq

Forme de organizare: individuală, frontală.

Metode de evaluare: aprecieri verbale, metoda chestionării orale, observarea sistematică a atenției și a comportamentului.

Resurse:

a) umane: elevii clasei a VIII-a

b) temporale: 50 min

c) spaţiale: sala de clasă și locul de activitate al elevului

Bibliografie:

 1. Programa şcolară pentru disciplina Matematică clasele V-VIII, NR. 3393/28.02.2017;
 2. asq.ro
 3. digitaliada.ro
 4. Constantin Basarab, Catalin Cristea, Danut Dracea, Dan Seclaman – Matematica, Manual pentru clasa a VIII-a , Editura Cd Press 2020

 5. https://www.didactic.ro/

Concepte abordate:

 • prisma
 • piramida
 • triunghi echilateral, patrat ,dreptunghi , hexagon
 • poligoane regulate
 • elemente prisma/piramida
 • desfasurare
 • cub, tetraedru, paralelipiped dreptunghic

 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

 

 

Nr Crt

 

Momentele lecţiei

Timp

 

 

CS

 

Conţinutul esenţializat al lecţiei

Strategii didactice

 

Evaluare

 

Metode

Mijloace de   învăţământ

Forme de organizare

 

1.

 

Moment organizatoric

1      min

 

-Se face prezenţa elevilor.

-Se pregătesc materialele necesare unei bune desfășurări a activității didactice.

 

Conversaţia

 

 

Frontală

 

Metoda chestionării orale

 

2.

 

Verificarea temei pentru acasă

2 min

 

Verificarea efectuării temei pentru acasă prin sondaj folosind dialogul profesor-elev, elev-elev, prin confruntarea rezultatelor (în cazul în care apar diferenţe se rezolvă exerciţiile la tablă).

Conversaţia Exerciţiul Explicaţia Observația

 

Caiete Tablă Marker

 

Frontală Individuală

Metoda chestionării orale Observarea sistematică

 

3.

Captarea atentiei si prezentarea titlului lectiei

2 min

 

- Anunta elevii ca vor recapitula Corpuri geometrice: Prisma si Piramida. De asemenea profesorul scrie pe table titlul lectiei : “ Corpuri geometrice : Prisma si Piramida – Recapitulare.”

Elevii notează în caiete titlul lecţiei.

Se anunta scopul lectiei si se va preciza importanta.

 

Conversaţia

Caiete

 

Frontală

Observarea sistematică a atenţiei

 

 

4.

 

 

Reactualizarea cunoştinţelor anterioare

5 min

 

 

1.5

2.4

Pentru reactualizarea cunostiintelor profesorul foloseste metoda ciorchinelui ( Anexa 1 ) prin intermediul caruia elevii vor recapitula:

-tipurile de prisma/piramida

-baza pentru fiecare prisma/piramida

- elementul comun

Elevii răspund întrebărilor profesorului.

 

 

Conversaţia

 

         Anexa 1

 

 

Frontală Individuală

 

 

Aprecieri verbale

 

5.

Dirijarea învăţării

35 min

1.5.

2.4

2.5

Profesorul distribuie elevilor fișa de lucru (Anexa 2) și numește elevii ce vor rezolva exercițiile și problemele.

Anexa 2:

1.Raspundeti cu atentie la urmatoarele exercitii de pe asq.ro :

https://app.asq.ro/#/test/-Mm9egMplhFwR3sv2oxn

2. Unde intalnim prisme in viata de zi cu zi ?

3. Fie o piramida triunghiulara regulate SBAC de varf S, unghiul ASB = si SA= 20 cm .O furnica pleaca din punctul A si se deplaseaza pe suprafata laterala a piramidei, revenind in punctul A dupa ce a trecut printr-un punct situat pe muchia SB si printr-un punct situat pe muchia AC. Calculati lungimea minima a drumului parcurs de furnica.

4. O prisma triunghiulara regulate ABCDEF are AB = 4cm si

A D= 5 cm . O furnica pleaca pe drumul cel mai scurt, travrsand toate fetele laterale ale prismei.

a)       Desfasurati pe un plan prisma

b)       Trasati drumul parcurs de furnica si calculati lungimea acestuia.

5.Trei prieteni se hotarasc sa mearga in expeditie cu cortul . Cortul are forma unei prisme triunghiulare regulate care are peretii laterali dreptunghiuri cu dimensiunile L= 3 cm si l = 2 cm.
a) Aflati inaltimea usii de la intrarea in cort
b)Poate fi asezata pe podea o saltea pneumatica dreptunghiulara cu dimensiunile de 2,51 m si 1,8 m.
c) Ca sa protejeze cortul de ploaie cei trei prieteni au hotarat sa cumpere o folie de ceolofan . Ce suprafata este necesara?

Profesorul distribuie elevilor fișa de lucru (Anexa 2) și numește elevii ce vor rezolva exercițiile și problemele.

Conversaţia Explicaţia Exerciţiul Expunerea

Laptop Tablă Marker

Fisa de lucru – Anexa 2

Asq

Caiete

Frontală Individual

Observarea sistematică

 

6.

Tema pentru acasă

3   min

 

Se anunţă tema pentru acasă:

-      Exercitiile ramase nerezolvate de pe fisa lucru.

-      Manual pagina 126 ex 12,13 si 14.

-      Se dau indicaţii si se recomanda vizionarea tutorialele cu desfasurarea corpurilor geometrice studiate.

Conversaţia Explicaţia

Manual

Caiete

Whatsapp

Frontală

Observarea sistematică a atenţiei

7.

Aprecieri

2 min

 

Se fac aprecieri individuale şi colective cu privire la modul în care elevii au participat la activitate.

Conversaţia

     Catalogul profesorului

Frontală

Aprecieri verbale

ANEXA 1

anexa 1

Anexa 2:

FISA DE LUCRU

 1. Raspundeti cu atentie la urmatoarele exercitii de pe asq.ro

https://app.asq.ro/#/test/-Mm9egMplhFwR3sv2oxn

 2. Unde intalnim prisme in viata de zi cu zi ?

 3. Fie o piramida triunghiulara regulate SBAC de varf S, unghiul ASB = si SA= 20 cm .O furnica pleaca din punctul A si se deplaseaza pe suprafata laterala a piramidei, revenind in punctul A dupa ce a trecut printr-un punct situat pe muchia SB si printr-un punct situat pe muchia AC. Calculati lungimea minima a drumului parcurs de furnica.

4. O prisma triunghiulara regulate ABCDEF are AB = 4cm si A D= 5 cm . Ofurnica pleaca pe drumul cel mai scurt, travrsand toate fetele laterale ale prismei.

a) Desfasurati pe un plan prisma.

b) Trasati drumul parcurs de furnica si calculate lungimea acestuia.

 5. Trei prieteni se hotarasc sa mearga in expeditie cu cortul . Cortul are forma unei prisme triunghiulare regulate care are peretii laterali dreptunghiuri cu dimensiunile L= 3 cm si l = 2 cm.
a) Aflati inaltimea usii de la intrarea in cort
b) Poate fi asezata pe podea o saltea pneumatica dreptunghiulara cu dimensiunile de 2,51 m si 1,8 m.
c) Ca sa protejeze cortul de ploaie cei trei prieteni au hotarat sa cumpere o folie de ceolofan . Ce suprafata este necesara?  

(Postat februarie 2022)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top