Prepoziția
Definiție
Relația dintre un subordonat și regentul său, este marcată, la nivelul propoziției, de către o clasă de cuvinte neflexibile numită prepoziție. Prepoziția are rol de conector alături de conjuncție și de relativele pronominale, adjectivale sau adverbiale. Prepoziția marchează, spre deosebire de conjuncție, numai relații de subordonare între două componente care aparțin de obicei propoziției respective. Prepoziția este conector între doi termeni lexical autonomi, care o flanchează de o parte și de alta, formând împreună cu aceștia o relație ternară. Prepoziția are o poziție fixă față de termenul pe care îl precede, plasându-se întotdeauna pe primul loc, „casă de vacanță”, „dorința de a ști” și permite doar intercalarea unor adjuncți: „Sub tristele arcade mult timp am rătăcit” (I. Barbu, Umanizare), „Se întrevăd semne de a copiilor reușită”.
Împreună cu termenul subordonat, prepoziția formează grupul prepozițional, care, în calitate de unitate globală, intră în relație cu cel de-al treilea component al structurii (T1); grupul prepozițional în ansamblu (și nu componentele sale) poate fi deplasat în raport cu regentul: „Vino cu trenul!”, „Cu trenul vino!” (nu și „Tren vino cu!”, „Cu vino tren!”) sau omis: „Vino!”. Orice enunț are o organizare sintactică la care participă grupul prepozițional, care poate fi parte componentă a grupului verbal („Doarme la noi”), a grupului nominal („Legăturile dintre cei doi erau cunoscute.”), a grupului adjectival („Era mândră de succesul ei”), a grupului adverbial („Lucrează aproape de școală”) sau a grupului interjecțional („Vai de ei!”).
Uneori grupul prepozițional intră în componența altui grup prepozițional, care la rândul lui intră în compoziția altui grup sintactic superior, care poate fi un grup nominal – „Copilul (de) lângă tine”, sau un grup verbal („Până la sfârșit.”). Grupul prepozițional se încadrează în organizarea sintactică a enunțului prin intermediul termenului regent, particularitățile gramaticale și semantice ale acestuia influențând componența grupului prepozițional.

Cârstea Diana Luminița
Profesor învățământ primar, Școala Gimnazială „Al. Davila” Pitești
(Postat februarie 2019)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top