Activitățile extrașcolare au un rol complementar față de activitățile didactice, urmărind lărgirea și adâncirea influențelor exercitate în procesul de învățământ, valorificarea și dezvoltarea intereselor și aptitudinilor elevilor, organizarea judicioasă și atractivă a timpului liber al elevilor. Excursiile și vizitele didactice sunt organizate în natură sau la diferite instituții culturale sau agenți economici în vederea realizării unor obiective instructiv-educative legate de anumite teme prevăzute în programele de învățământ. Ele oferă elevilor prilejul de a efectua observații asupra obiectelor fenomenelor așa cum se prezinta ele în stare naturală, asupra procesului de producție în desfășurarea sa, asupra operelor de artă originale, asupra realității relațiilor dintre oameni și rezultatele concrete ale muncii lor. Ele au menirea de a stimula activitatea de învățare, activitatea de creație, de a întregi și desăvârși ceea ce elevii au acumulat în cadrul lecțiilor.
Cercurile de elevi se organizează în vederea aprofundării pregătirii lor într-un anumit domeniu, al dezvoltării aptitudinilor și exprimării creativității. Tematica cercurilor se stabilește de către institutor, pe baza consultării membrilor cercului. Ținând seama de conținutul activității, se disting mai multe categorii de cercuri:
# cultural artistice: de literatură, folclor, dramatice, de artă plastică, de muzică etc;
# matematică, fizică, chimie, biologie, geografie;
# sportive: atletism, handbal, volei, șah, dansuri etc.
Elevii interesați să participe la aceste activități au posibilitatea de a-și dezvolta creativitatea, pentru că o fac cu plăcere. Activitățile extrașcolare oferă numeroase prilejuri pentru cultivarea imaginației. În cercurile elevilor se pot iniția întâlniri cu oameni de știință și de artă, care pot vorbi despre munca lor. Vizitarea expozițiilor, excursiile, lărgesc orizontul și reprezintă inepuizabile surse de întrebări.

Cârstea Diana Luminița
Profesor învățământul primar, Școala Gimnazială „Al. Davila” Pitești
(Postat octombrie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top