Parcurgerea cursului CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, vine în sprijinul profesorului pentru o nouă abordare a procesului de predare-învățare, care să se focalizeze pe competențe. Întreaga activitate a CRED-ului va fi organizată astfel încât întreaga comunitate să colaboreze pentru ca fiecare copil să-și atingă potențialul maxim de dezvoltare. Fiecare copil din școlile  noastre are un potențial aptitudinal și prin orele de matematică susținute la clasă trebuie să le dezvolt aceste aptitudini, să le dezvolt o gândire structurată și competențe de a aplica în practică rezolvarea de probleme.  
Prin acest curs  se oferă servicii complementare celor oferite prin intermediul școlilor: servicii de educație și consiliere în creșterea și îngrijirea elevilor și servicii de formare, informare, consiliere pentru părinți și cadrelor didactice din comunitate.
Ca și priorități am observat că ar fi: creșterea accesului elevilor la servicii de calitate în conformitate cu nevoile lor specifice, în scopul oferirii acestora de șanse egale de dezvoltare sănătoasă și un start bun în viață; sprijinirea familiilor din comunitate în exercitarea rolurilor parentale pentru asigurarea unui mediu familial sănătos, realizarea unei strânse colaborări între toate instituțiile ce oferă servicii elevilor si familiilor acestora, implicarea întregii comunități în sprijinirea eforturilor de oferire a celor mai bune condiții de creștere, dezvoltare, îngrijire, educație a elevilor.
Ritmul de viață este din ce în ce mai rapid prin prisma dinamicii transformărilor tehnologice și științifice, deschiderii și accesului către informație, comunicare și socializare. De mici, copiii sunt prinși în vâltoarea acestor schimbări spectaculoase și cresc odată cu ele. Deschiderea lor către nou este atât de mare, iar percepția lor despre lume, atât de diferită, încât prăpastia dintre generații  se adâncește și ea, îngreunând totodată înțelegerea și acceptarea diferențelor. În ultimele decenii elevii au fost încurajați să accepte diversitatea culturală și perspectivele diferite a celor ce provin din medii diferite, să evite formarea și instalarea prejudecăților cu privire la deciziile, mentalitatea, comportamentul altora și chiar în raport cu ceea ce este adevărat sau bine. Ei știu acum că informațiile din manuale nu sunt absolut valabile și nici pentru totdeauna, provin din anumite surse, fiind predate de profesori care au o manieră personală în abordare, context care poate foarte ușor să bulverseze o minte în curs de dezvoltare și care încearcă o formulare simplă, fixată de societate.
Evaluarea și sortarea conținuturilor, pe care în copilărie le considerau indiscutabile, se antrenează individual, odată cu antrenarea gândirii flexibile, critice și mai ales complexe. Având în vedere rezistența lor la interferența adulților, tinerii ar avea șansa dezvoltării independenței în gândire și voință, rigurozității și acurateței intelectuale pe fondul reflecției și angajamentului constructiv. Dacă școala a devenit o suprapunere de voci care definește lumea noastră suprasaturată informațional și cultural, tot școala ar putea furniza instrumente de lucru în dezvoltarea capacității de a transcende către noi planuri ale realității. De aceea  mesajele sunt amestecate, contradictorii și nu ar trebui să ne mai surprindă faptul că mulți tineri se maturizează fără să știe sau fără să fie siguri de ceea ce este bine și ce este rău.
Elevii, până la sfârșitul clasei a VIII-a își vor dezvolta următoarele competențe cheie: competențe de alfabetizare, competențe multilingvistice, competențe în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii, competențe digitale, competențe personale, sociale și de a învăța să înveți, competențe cetățenești, competențe antreprenoriale, competențe de sensibilizare și expresie culturală
Disciplina Matematică este esențială în formarea și dezvoltarea competențelor necesare pentru învățarea pe tot parcursul vieții și constituie un fundament solid pentru argumentare, dezvoltare de raționament logic, spirit și gândire critică, analizare, interpretare și rezolvare de probleme.
Abordarea în spirit matematic a situaților cotidiene solicită un tip de gândire deschisă și creativă, precum și un spirit de observație dezvoltat, matematica fiind modelul perfect pentru exersarea și implementarea gândirii critice la elevi.
În clasele a V-a si a VI-a noțiunile sunt prezentate elevilor intuitiv, astfel că spre finalul clasei a VI-a, elevul dezvoltă raționamente deductive simple, dând și contraexemple.
În clasele a VII-a și a VIII-a, elevii dezvoltă raționamente mai ample, orientate spre formarea unor competențe de transfer al matematicii în practică, precum și familiarizarea cu o abordare pluridisciplinară a domeniilor cunoașterii.
La sfârșitul clasei a VIII-a, elevii vor fi capabili să rezolve situații problematice diverse utilizând diferite corelații. Este nevoie mai mult ca oricând de o educație a motivării, permisivă în raport cu posibilitatea participării directe în cadrul problematizărilor și dezbaterilor, o abordare în care constrângerea disciplinară lasă locul angajamentului constructiv iar aplicarea seacă, sterilă a unui regulament, reflecțiilor asupra unor modele reale sau evenimente cu implicații morale. Dacă avem pretenția că tinerii de azi sunt mult mai sofisticați în gândire, mai sensibili în raport cu schimbările, emancipați în perspectiva deschiderii către nou atunci trebuie să recunoaștem ca a venit vremea să învățăm și noi de le ei și să începem să regândim întregul sistem educațional din perspectiva relaționării, schimbului, deschiderii, coparticipării și participării active, a comuniunii și împărtășirii.

Prof. matematică, Daniela Cană 
Școala Gimnazială de Excelență „Sfânta Muceniță Filoteea”

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top