isjÎn perioada 10 –14 februarie 2020 a avut loc la Aveiro (Portugalia), o sesiune de formare internațională pentru consiliere inițială în carieră, în cadrul proiectului Erasmus+ REFORM-2020 - EM - ERA+ - 2018-1-BG01-KA201-047903 – BG/01, la care au participat 28 de profesori și experți în consilierea în carieră. Aceasta a fost organizată de Agrupamento de Escolas Jose Estevao, Portugalia, la care au participat câte patru reprezentanți ai tuturor celor șapte parteneri, din cele șase țări implicate (Grecia, România, Bulgaria, Polonia, Portugalia, Italia). Formatorii au fost asigurați de către Know and Can și 119 Secundary School, din Bulgaria. Din partea Inspectoratului Școlar Județean Argeș au participat: prof. Biculescu Florina, prof. Stănică Liliana, prof. Ștefănică Elena și prof. Teodorescu Georgeta-Simona, în urma procesului de selecție, derulat la nivelul I.S.J.
Argeș, conform procedurii specifice întocmite în acest sens.
În cadrul întâlnirii, reprezentantele I.S.J .Argeș au prezentat trei metode de consiliere în carieră pentru grupa de vârstă 14-16 ani, alese dintre cele 65 de exemple de bune practici propuse de către toți partenerii pentru Metodologia de consiliere în carieră. Cele trei metode (Tell and sell, The Alladin's Lamp; Six thinking hats) au fost pilotate în cinci unități de învățământ din județul Argeș (Colegiul Tehnic ”Costin D. Nenițescu” Pitești,  Liceul Tehnologic “Astra” Pitești, Colegiul Național “Zinca Golescu” Pitești, Colegiul Național “Alexandru Odobescu” Pitești și Liceul Teoretic “Ion Mihalache” Topoloveni) și s-au dovedit foarte atractive și utile, atât pentru elevi, cât și pentru profesorii diriginți care le-au aplicat.
Instruirea s-a bazat pe învățarea „peer to peer”, pe schimbul de bune practici, pe tehnici de predare și sprijin reciproc. Participanții au dezvoltat noi abilități, competențe și cunoștințe și au schimbat metode de predare pentru a-și îmbunătăți munca cu elevii în ceea ce privește consilierea în carieră. Scopul principal al evenimentului de instruire a fost acela de a familiariza participanții în utilizarea „Metodologiei de învățare integrată pentru consiliere în carieră” pentru pregătirea propriilor sesiuni de formare individuală și de grup, pentru furnizarea de consiliere și consiliere inițială în carieră pentru elevii care aparțin celor trei grupe de vârstă (12-14 ani; 14- 16 ani și 16-18 ani) cărora li se adresează proiectul REFORM.
Participanții la instruire au avut oportunitatea de a acumula noi cunoștințe despre: instrumente de bază pentru îndrumarea primară în carieră, întâlniri cu elevii din Portugalia în cadrul schimbului de experiență, realizarea unui „un sac cu trucuri” pentru ghidul vocațional, sfaturi pentru orientarea inițială profesională, precum și sfaturi utile pentru lucrul cu tinerii și cu adulții, pentru lucrul cu persoanele defavorizate.
Activitățile derulate au fost numeroase și foarte interesante: prezentarea teoriilor existente în sfera consilierii în carieră și orientării profesionale; consilierea de grup și individuală în școală - pro și contra; prezentarea și schimbul de bune practici didactice; prezentarea grupelor de vârstă 12-14 ani; 14-16 și 16-18 și a caracteristicilor dezvoltării copilului în aceste stadii; activități practice - implementarea diferitelor instrumente și metode de orientare în carieră în mediul real; discuții cu privire la modalitățile eficiente de organizare a sesiunilor de orientare în carieră cu diferite grupe de vârstă; planificarea activităților cu elevii- modul de realizare a unui plan de lucru și a unui program de succes; activități de reflecție și evaluare: - Cum poate profesorul să obțină feedback de la elevi ?; Cum poate profesorul să fie sigur că îndrumarea în carieră a avut succes ?; activități de auto-învățare.
În cadrul activității de formare s-au dobândit competențe legate de specificul activității de consiliere în carieră, s-au dezvoltat aptitudini lingvistice, organizaționale/manageriale, de comunicare, într-un mediu multicultural.
În opinia noastră, a echipei din România, sesiunea de formare din Portugalia a fost o experiență minunată  și abia așteptăm să implementăm noile metode de consiliere învățate la Aveiro. Dorim să mulțumim tuturor partenerilor implicați în acest proiect! Suntem încântați că am întâlnit oameni minunați, profesioniști, de la gazdele călduroase din Aveiro, la formatorii dedicați și partenerii deosebit de implicați. 

Inspector școlar, prof. Ștefănică Elena

(Postat martie 2020)

 
 

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top