tudor musatescu 4"Mens sana in corpore sano” spune un vechi proverb latin, iar valențele acestuia sunt cu atât mai actuale astăzi, cu cât ritmul în care copiii noștri cresc și se dezvoltă înconjurați de gadgeturi, ispitiți de alimente din ce în ce mai îndoielnice, din punctul de vedere al aportului de nutrienți ori făcând mișcare doar pentru a ajunge de la poarta școlii până în sala de clasă.
În acest context, prezervarea stării de sănătate și dezvoltarea fizică armonioasă constituie importante premise ale calităților, capacităților și trăsăturilor de caracter ale copiilor.
Scopul educației fizice este formulat cu claritate în documentele de specialitate, iar toate activitățile subsumate acestui domeniu sunt chemate să se alăture măsurilor generale întreprinse pe plan social, pentru asigurarea dezvoltării fizice armonioase și întărirea sănătății tinerei generații.
Dincolo de aceste aspecte, în cadrul formal al școlii, educația fizică are inclusiv sarcina de a contribui la dezvoltarea și formarea unor trăsături sau componente ale personalității, pe care le vizează și procesul de pregătire intelectuală. Și cum altfel, dacă nu într-un cadru organizat și în context competițional, se pot devoala, dar și educa trăsături precum punctualitatea, disciplina ori spiritul de echipă?
De asemenea, corectitudinea, curajul, hotărârea, inițiativa sunt doar câteva componente ale caracterului, care sunt benefic influențate atât în cadrul lecțiilor de educație fizică, la nivelul școlii, cât și în competițiile sportive școlare care depășesc granițele terenului de sport al propriei școli.
Școala Gimnazială ,,Tudor Mușatescu” Pitești a dovedit, pe parcursul anilor, o reală preocupare în sensul dezvoltării acestor trăsături de caracter ale copiilor noștri, prin interesul și munca celor îndreptățiți să se ocupe de aceste aspecte.
Atât orele de educație fizică, predate de către profesori de specialitate, cât și cele de joc și mișcare, predate în clasele a III-a și a IV-a, de către profesori pentru învățământul primar, vin permanent în sprijinul conturării unui caracter puternic al școlarilor din ciclul primar.
Iar dacă la aceste aspecte adăugăm și satisfacțiile performanțelor sportive, care generează stimă de sine crescută, fair-play și o gestionare corectă a emoțiilor, putem spune că lecțiile de educație fizică reprezintă o manieră complexă în care personalitatea școlarului este pe drumul dezvoltării ei firești.

Prof. înv. primar Alentina Florea
Prof. înv. primar Olivia Iancu
Prof. educație fizică și sport Adrian Nedelea
(Postat martie 2020)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top