Permanenta preocupare pentru îmbunătățirea calității educației, formării continue profesionale și dezvoltarea unui  învățământ incluziv la nivel de organizație au constituit parte  din motivațiile pentru care școala noastră, Liceul Tehnologic “Dacia”, Pitești, a accesat fonduri europene, în cadrul programului Erasmus+. 
Cursul de formare ales este ”How to stop bullying and cyber bullying in schools and promote social emotional learning” ,  număr proiect 2019-1-RO01-KA101-061949, cofinanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus Plus KA1 - Learning Mobility of Individuals KA101 - School education staff mobility , în parteneriat cu Istituto per la Formazione, l'Occupazione e la Mobilità,  Bolognia, Italia.

Cursul s-a desfășurat în perioada 21.02.2020-29.02.2020 perioadă care a marcat și începutul pandemiei în Italia, ceea ce s-a reflectat , din păcate, și asupra participării celor înscriși dar și asupra programului ce presupunea cunoașterea Bologniei și a patrimoniului cultural al Italiei.
Scopul proiectului este identificarea metodelor de recunoaștere, prevenire și combatere a fenomenului de bullying și cyberbullying în educație, ceea ce va conduce la dobândirea de competențe în acest domeniu, pentru diminuarea excluziunii sociale și crearea unui mediu sigur de învățare, atât în mediul online, în clasă și in afara ei, în contextul european și național, al cooperării transfrontaliere , cât și ,continuarea strategiei pentru asigurarea incluziunii sociale a elevilor.
Obiectivele proiectului sunt:
# Crearea unui ghid de bune practici pentru recunoașterea, prevenirea și combaterea fenomenului de bullying în școală, care va include minim 5 metode și instrumente anti-bullying (chestionare, activități experiențiale, studii de caz, bune practici etc). 
# Formarea a minim 5 profesori cu competențe în prevenirea și combaterea fenomenului de bullying, inclusiv cibernetic, la nivelul organizației. 
# Minim 20 de elevi instruiți, din care 10 provin din grupuri vulnerabile.
Ca urmare a implementării cunoștințelor dobândite la acest curs vom îmbunătăți domeniile cheie ale organizației noastre, care sunt:
- Dezvoltarea competențelor sociale ale elevilor, susținerea drepturilor civice și sprijinirea incluziunii  sociale a acestora în contextul european.
- Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din unitatea școlară și realizarea de activități care  susțin predarea inovatoare și de înaltă calitate, pentru cooperarea transfrontalieră, în contextul dezvoltării durabile.
Cursul s-a desfășurat pe parcursul a șapte zile de-a lungul cărora am a învățat metode de prevenire, recunoaștere, gestionare a fenomenului de bullying, diverse motive pentru care unii elevi devin victime sau agresori. Aceste cunoștințe ne-au fost împărtășite atât de Laura, trainerul nostru din Italia, cât și de la ceilalți participanți la curs, profesori din Belgia și din Bacău.
Motivele care cauzează agresiunea de tip bullying sunt rasă, cele mai frecvente la școla de unde erau colegii din Belgia, etnie, sex, orientare sexuală, religie ș.a.
Am discutat despre diferitele forme de agresiune, când devin aceste comportamente mai mult decât agresiune, transformându-se în bullying. Cifrele arată că 28% dintre elevii de 12-18 ani și 16% dintre studenți sunt victime ale fenomenului de bullying și, într-o pondere mai mare, sexul feminin.
Fenomenul scăpat de sub control poate avea urmări dintre cele mai drastice:
# Comportament schimbat
# Schimbări in comportamentul social: percepție negativă a celorlalți, furie
# Schimbări ale performanțelor școlare
# Absența de la cursuri
# Scăderea puterii de concentrare
# Boli psihice
# Insomnii, lipsă pofta de mâncare
# Depresii
# Tendințe de automutilare
# Tendințe de suicid
Foarte important este să ținem legătura permanent cu părinții sau tutorii copiilor, cu comunitatea locala, să câștigăm încrederea copiilor astfel încât, atunci când se confruntă cu o situație de agresiune să aibă încredere să ni se adreseze. Încrederea unui copil o câștigi greu dar o poți pierde repede.
Siguranța presupune crearea unui spațiu, la școală, care să ofere siguranța împotriva violenței, hărțuirii, bullyingului, facilități adecvate, săli de clasă bine gestionate,  asistență medicală la nivel școlar și o politică disciplinară clară și echitabilă.
Efectele unei clase în care copiii se simt în siguranță sunt:
# Îmbunătățirea performanțelor școlare
# Prezența mai bună la școală
# Relații mai bune și o mai mare încredere în ei
# Tendințe scăzute de a manifesta comportamente agresive și de a consuma alcool, droguri
Pentru a înțelege mai bine și pentru ne însuși anumite practice necesare gestionării fenomenului de bullying și cyberbullying am participat la activități de grup, studii de caz, jocuri de rol, exemple ale situațiilor cu care ne-am confruntat în activitate noastră de dascăli. Cum le-am manageriat noi, cum ar fi făcut-o ceilalți cursanți și ce am face acum, aplicând ceea ce am învățat.
Ca o concluzie, indiferent de metodele și mijloacele alese de către un profesor, pentru a crea un mediu sigur în clasă, pentru a putea să câștige încredea unui copil, este important:
# Să asculte
# Să manifeste disponibilitate
# Să fie pozitiv
# Să aibă umor
# Să fie real
# Să empatizeze cu elevii
# Să fie un model
# Să stabilească reguli și să le respecte și el
# Să fie binevoitor
# Să respecte elevii
Elevii noștri vor să fie tratați așa cum noi le cerem să ne trateze pe noi.
Haideți să facem asta și vom uimiți să constatăm ce elevi minunați avem!

Coordonator proiect:
PROF. CAMELIA ELENA RADU
LICEUL TEHNOLOGIC “DACIA”
(Postat mai 2021)

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

 

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top