05Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de metodele utilizate. Marii pedagogi au evidenţiat faptul că folosindu-se metode diferite se obţin diferenţe esenţiale în pregătirea elevilor, că însuşirea unor noi cunoştinţe sau comportamente se poate realiza  mai uşor

Citește mai departe...

04Înainte de a preciza care sunt legile care guvernează com¬poziţia, trebuie să precizăm ce înseamnă aceasta. Cuvântul compoziţie provine din italiană ,,composito” unde înseamnă reprezentare a laturilor, a părţilor, prin a căror unire se forma o anumită unitate.

Citește mai departe...

03Metodologia evoluează în timp, ca răspuns la dinamica schimbărilor ce se desfăşoară în cadrul procesului instructiv-educativ. Calitatea unei tehnologii se măsoară în gradul de adaptare a acesteia la situaţiile şi exigenţele noi, complexe ale învăţământului contemporan. Calitatea metodologică este

Citește mai departe...

49Răpciune, Brumărel și Brumar sunt denumirile populare ale lunilor de toamnă. Septembrie zis și Răpciune, deschide ușa anotimpurilor reci, cu vreme schimbătoare, dar e luna culesului viilor. Dacă de Răpciune e cald, atunci luna următoare, Brumărel va fi rece și cu multă umezeală, după cum se spune

Citește mai departe...

48În 1994, UNESCO a inaugurat prima ZI MONDIALĂ A EDUCATORILOR, pentru a comemora semnarea, în 1966, a recomandărilor făcute de UNESCO şi Organizația Internațională a Muncii  privind condiţiile de muncă ale personalului didactic.

Citește mai departe...

40Conceptul de integrare se referă la: a include, a îngloba a încorpora, a armoniza în aceeaşi activitate mai multe activităţi de tip succesiv.

Citește mai departe...

39În activitatea de predare-învățare se folosesc metode diverse pe care educatorul şcolar le selectează în funcţie de scopurile urmărite, de specificul conţinuturilor predate şi de propria sa concepţie despre eficienţa metodelor utilizate.

Citește mai departe...

37Lectura este cea mai bună modalitate de dezvoltare intelectuală, o cale de îmbogăţire a vocabularului, de conturare a  propriilor idei şi de  parcurgere a creativității într-o lume paralelă. De asemenea, plăcerea de a citi trebuie să fie determinată de ceea ce este citit, elevul fiindu-i

Citește mai departe...

Pagina 13 din 73

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top