13Educația se realizează atât prin intermediul procesului instructiv-educativ, cât și în cadrul activităților extrașcolare, un rol important fiind deținut de familie. Între factorii educației, familia a fost și este considerată ca factor prioritar și primordial deoarece, în ordinea firească a

Citește mai departe...

Să nu te opreşti niciodată din a-ţi pune întrebări, curiozitatea stă la baza existenţei.”
(A. Einstein)
12Prin învăţarea creativă nu se urmăreşte neapărat a se face din fiecare copil un geniu, dar putem şi trebuie să reuşim, ca dascăli, să facem din fiecare copil un participant activ – independent sau

Citește mai departe...

11Educaţia ecologică bine realizată în grădiniţă şi apoi în şcoală răspunde la una din prevederile fundamentale ale Drepturilor Omului şi anume: „Dreptul la sănătate, dreptul la viaţă!”.

Citește mai departe...

# Profilul personal
08Realist – îi plac activităţile în aer liber care impun forţa fizică, este activ, nu are deprinderi verbale şi de relaţionare  interpersonală, preferă să rezolve probleme concrete şi nu pe cele abstracte,  nu este sociabil. Îi place să repare şi să construiască, îi place

Citește mai departe...

07În activitatea  la catedră,  nu de puține ori profesorii își orientează atenția și explicațiile spre unii elevi și îi ignoră  pe alții; că stimulează participarea activă a unor elevi și o descurajează pe a altora, acordând o atenție mai mare elevilor nu neapărat mai buni dar cu

Citește mai departe...

06Săptămâna 18-24 noiembrie este dedicată, conform Consiliului Europei, Educaţiei Globale şi vizează în primul rănd, conştientizarea interdependenţei şi a solidarităţii globale. Acest lucru a insemnat, pentru elevii liceului „ASTRA” şi pentru noi, profesorii, deopotrivă, un prilej să ne exprimăm

Citește mai departe...

05Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de metodele utilizate. Marii pedagogi au evidenţiat faptul că folosindu-se metode diferite se obţin diferenţe esenţiale în pregătirea elevilor, că însuşirea unor noi cunoştinţe sau comportamente se poate realiza  mai uşor

Citește mai departe...

04Înainte de a preciza care sunt legile care guvernează com¬poziţia, trebuie să precizăm ce înseamnă aceasta. Cuvântul compoziţie provine din italiană ,,composito” unde înseamnă reprezentare a laturilor, a părţilor, prin a căror unire se forma o anumită unitate.

Citește mai departe...

Pagina 2 din 62

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top