28De-a lungul timpului educatoarele au observat că preșcolarii iubesc poveștile și basmele, că acestea au o influență deosebită asupra dezvoltării caracteriale ale micului preșcolar, prin rolul lor educativ și lărgind orizontul preșcolarilor, oferindu-le de fiecare dată ocazii de a învăța, de a

Citește mai departe...

27Motto:
Carte frumoasă, cinste cui te-a scris
Încet gândită, gingaş cumpănită;
Ești ca o floare, anume înflorită
Mâinilor mele, care te-au deschis.” (T. Arghezi)
„Cartea reflectă ca o oglindă lungul şir de secole al vieţii omenirii, istoria luptei sale pentru

Citește mai departe...

26Vorbind despre educaţie la vârsta preşcolară, un loc aparte se cuvine să rezervăm creativităţii, adică acestui fenomen care mobilizează întreaga personalitate a copilului, cu tot ce are ea mai bun în plan intelectual şi non intelectual.
Produsul realizat de copil este nou şi

Citește mai departe...

25Studiu de specialitate

Educația vârstelor mici este privită într-o viziune globală ca temelie a personalității, iar societatea nu-și poate permite să lase la voia întâmplării procesele și situațiile în care se formează copilul.
Ipoteza  studiului:
Identificarea

Citește mai departe...

24Ce mai înseamnă astăzi oare căsătoria? Un vis din copilărie ? Un contract de maturitate? Un jurământ la biserică sau la primărie? Un angajament pe viaţă luat în faţa rudelor şi cunoştinţelor? O promisiune de fidelitate faţă de partener, de jumătatea ta? O tradiţie sau un moft al

Citește mai departe...

22Fie că este indusă de o gestionare proastă a timpului personal, fie că are drept motiv  dedicarea timpului unor activităţi consumatoare de timp dar neproductive şcolar gen Facebook, Whatsup, oboseala şcolară îşi face simţită prezenţa în rândul elevilor noştri.
De

Citește mai departe...

21Acest aspect se sprijină pe argumente legate de evoluţia actuală a societăţii în care oamenii au nevoie de lideri adevăraţi şi nu prefabricaţi.
 Motivarea poate fi sintetizată astfel:
- societatea actuală, bazată pe democraţie şi afirmarea tot mai puternică a drepturilor omului, în

Citește mai departe...

19Managementul educaţional are în vedere realizarea obiectivelor strategice şi operaţionale ale instituţiei şcolare, îndeplinirea misiunii şcolii, expresie a viziunii, ethosului şi culturii organizaţionale.
Funcţia de director al unei organizații şcolare, într-o societate în

Citește mai departe...

Pagina 10 din 62

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top