16Învățământul preșcolar este ca o primă treaptă a educației, pentru că urmărește numeroase obiective generale și specifice în plan cognitive, afectiv și psihomotor.
Perioada preșcolară reprezintă etapa de fundamentare a construcției personalității copilului și de dezvoltare a acestuia, acum se

Citește mai departe...

14Termenul de creativitate îşi are originea în latinescul „creare” = a naşte, a zămisli, a crea, a făuri. Ca notă definitorie a creativităţii este noutatea. Orice proces prin care se produce ceva nou (o idee, un obiect, o nouă formă de organizare a vechilor elemente), poate fi considerat creator.

Citește mai departe...

11Copilăria timpurie reprezintă cea mai importantă perioadă din viața unui individ prin consecințele durabile pe care le are asupra dezvoltării ulterioare a acestuia. Ideea este că fiecare copil este unic, iar unicitatea lui reprezintă punctul de plecare în toate deciziile luate în privința lui, cu

Citește mai departe...

10Copilăria este vârsta viselor fără graniţă, vârsta care trăiește prin flori și se exprimă prin exclamaţii. Orice copil este un trofeu pe care viaţa îl smulge morţii în marea bătălie care durează de miliarde de ani și al cărei sfârșit nu se cunoaște încă. Copilăria este cea mai nevinovată, cea mai

Citește mai departe...

09Motivaţia este cheia succesului în procesul de învăţare. De la Piaget la Gardner, teoreticienii mecanismelor învăţării au accentuat ideea conform căreia motivaţia este fundamentul pe care se construieşte succesul educaţional. Se poate afirma faptul că lipsa motivaţiei pentru învăţarea școlară poate

Citește mai departe...

08Competițiile sportive școlare au o importanță deosebită pentru elevii cuprinși în această formă de practicare a exercițiilor fizice, ei beneficiază de o valorificare la cote înalte a deprinderilor acumulate în lecțiile de educație fizică și își perfecționează aceste deprinderi în modul cel mai bun

Citește mai departe...

07- Studiu -
O reţea wireless este un sistem flexibil de comunicaţii de date, implementat ca o extensie sau o alternativă la o reţea cu fire, în cadrul unei clădiri sau a unui campus. Rețelele wireless sunt rețele de aparate și dispozitive interconectate prin unde radio, infraroșii și alte metode

Citește mai departe...

06Ereditatea este dată de ansamblul de gene ce conţin informaţii transmise prin mecanisme genetice, fiziologice, anatomice.
Mediul social este dat de familie, şcoală, prieteni, colegi, ce acţionează diferit în funcţie de vârstă şi de cerinţele educaţionale ale copilului implicat.  La nivel

Citește mai departe...

Pagina 10 din 83

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top