În orice domeniu de activitate oamenii se confruntă cu probleme, unele rezolvându-le cu ușurință, altele necesitând eforturi mari de căutare a soluției. O problemă care necesită efort de căutare a soluției este problema de numărare care se soluționează folosind  principiul lui Dirichlet.
În

Citește mai departe...

“Cartea este cel mai rafinat instrument de perfecționare a omului”, afirma într-un interviu televizat, academicianul Alexandru Balaci.
Pentru noi, profesorii  şi învăţătorii, lucrul acesta este cel mai evident. Noi suntem cei care, în fiecare toamnă, începem alături de elevii noştri ascensiunea

Citește mai departe...

Elevul dobândeşte noţiunile şi deprinderile de bază în şcoala primară,  la niveluri diferite, în funcţie de particularităţile psihice de vârstă şi individuale, dar şi de factorii educaţionali. Învăţătorul deţine rolul principal în asigurarea continuităţii învăţării matematicii, el este cel care

Citește mai departe...

Din fr. epique, lat. epicus ( gr. epikos, derivat din epos = cuvânt, zicere)
Definiţie: genul epic este genul literar care cuprinde totalitatea creaţiilor literare cu caracter narativ.
Trăsături
# Autorul îşi exprimă indirect gândurile, ideile, sentimentele, prin  intermediul personajelor şi al

Citește mai departe...

În scurta sa trecere prin viaţă, Eminescu şi-a format o viziune cât se poate de originală asupra societăţii româneşti din ce-a de-a doua jumătate a veacului al XIX-lea. Gândirea sa socială nu izvorăşte din studiile de filozofie citite, ci dintr-un spirit de observaţie cu totul remarcabil, din acea

Citește mai departe...

Predarea integrată a cunoştinţelor reprezintă o strategie modernă de abordare a conţinuturilor, similară cu interdisciplinaritatea, în sensul că, obiectul de învăţământ are ca referinţă o tematică comună mai multor discipline. Conceptul de integrare se referă la: a include, a îngloba a încorpora, a

Citește mai departe...

Cu siguranţă, avangardismul autohton a fost o mişcare foarte îndrăzneaţă, mai ales în contextul secolului al XX-lea, în care tânăra literatură română era în plin proces de conturare. Radicalismul, negativismul (care merge până la nihilism şi anarhism), incoerenţa limbajului, absurdul, insolitul şi

Citește mai departe...

Este necesar să privim mai de aproape termenul de dramă şi locul său în predarea limbilor străine. Drama în acest context nu înseamna o piesă clasică sau un spectacol de teatru. Deşi nu exclude elementele unei piese de teatru sau spectacol,se pot include aici un număr de alte aspecte. Wessels spune

Citește mai departe...

Pagina 86 din 88

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top