48În 1994, UNESCO a inaugurat prima ZI MONDIALĂ A EDUCATORILOR, pentru a comemora semnarea, în 1966, a recomandărilor făcute de UNESCO şi Organizația Internațională a Muncii  privind condiţiile de muncă ale personalului didactic.

Citește mai departe...

40Conceptul de integrare se referă la: a include, a îngloba a încorpora, a armoniza în aceeaşi activitate mai multe activităţi de tip succesiv.

Citește mai departe...

39În activitatea de predare-învățare se folosesc metode diverse pe care educatorul şcolar le selectează în funcţie de scopurile urmărite, de specificul conţinuturilor predate şi de propria sa concepţie despre eficienţa metodelor utilizate.

Citește mai departe...

37Lectura este cea mai bună modalitate de dezvoltare intelectuală, o cale de îmbogăţire a vocabularului, de conturare a  propriilor idei şi de  parcurgere a creativității într-o lume paralelă. De asemenea, plăcerea de a citi trebuie să fie determinată de ceea ce este citit, elevul fiindu-i

Citește mai departe...

36Îmi vine într-o zi un băiețel la cabinet. A fost adus de părinții săi pentru că are dificultăți de relaționare.
La prima ședință nu am intrat foarte mult în discuții, pentru că am urmărit să îl fac să se simtă confortabil și în siguranță și să dezvolt relația cu el mai mult prin joc. De asemenea

Citește mai departe...

35Educația specială are în vedere un anumit tip de educație, adaptată și destinată copiilor care nu reușesc să atingă în cadrul învățământului obișnuit nivele educative și sociale corespunzătoare vârstei.
Acești copii sunt copii cu cerințe/nevoi pe categorii de persoane, ca urmare a unor disfuncții

Citește mai departe...

27Formarea competenţelor descrise prin programa şcolară nu este posibilă doar prin utilizarea unor strategii clasice de predare-învățare-evaluare. Instruirea diferenţiată individuală, pe grupe de nivel, cu ajutorul softului educaţional realizat de către educatoare, poate fi o alternativă de succes.

Citește mai departe...

26„Copilul – spunea marele pedagog elveţian Ed. Claparede - este o fiinţă a cărei principală trebuinţă este jocul … această trebuinţă spre joc este ceva esenţial naturii sale. Trebuinţa de a se juca este tocmai ceea ce ne va permite să împăcăm şcoala cu viaţa, să procurăm copilului acele mobiluri de

Citește mai departe...

Pagina 9 din 68

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top