În decursul timpului jocurile au generat studii matematice aprofundate, care au condus la dezvoltarea şi la fundamentarea unor ramuri deosebit de importante pentru activitatea practică din diverse domenii. Cu toate că situaţii de conflict au existat încă din antichitate, nimeni nu le-a acordat

Citește mai departe...

S-a făcut un concurs: “Care  este cel mai înalt om din lume” şi a câştigat cel care a spus că cel mai înalt este omul care prinde cerul cu mâinile sale în rugăciune şi aşa este.
Rugăciunea este comuniunea cu Dumnezeu cel nevăzut, dialogul omului cu Însuşi Creatorul sau ridicarea minţii şi a voinţei

Citește mai departe...

După conturarea personalităţii în primii trei ani de viaţă, copilul începe să-şi dezvolte, să-şi consolideze şi să-şi definească propria lui individualitate. Acest proces îl manifestă între vârstele de patru şi şapte ani. De aceea, această perioadă este denumită şi vârsta identităţii, vârsta

Citește mai departe...

Cine să nu fi rostit vreodată, fie și în gând, expresia în cauză? Se știe că sincopele de memorie poposesc când ai nevoie mai mare de cuvinte iar stringentele devin chinuitoare, aproape dureroase, părând să nu ajungă niciodată la timp în cerul deslușirilor.
Dar azi nu vreau să abordez locuțiunea

Citește mai departe...

“În ce constă extraordinara putere de captivare a atenţiei pe care o manifestă televiziunea și calculatorul?” În 1986, la universităţile din Standford și Missouri s-au făcut cercetări în ceea ce priveşte mecanismul sau modul în care micul ecran captează atenţia. Au constatat că “formal feature”, ce

Citește mai departe...

Atât la nivel european, cât și la nivel național, se remarcă importanţa din ce în ce mai mare acordată formării profesionale continue. Aceasta nu este privită numai ca o modalitate de dezvoltare personală a cadrelor didactice, ci devine o investiție superioară asupra creșterii calității muncii și a

Citește mai departe...

Fiinţa umană este prin excelenţă creatoare. Se spune adesea că, în afara elementelor de bază ale materiei ce intră în componenţa corpurilor şi fenomenelor naturii, nu există nimic sau aproape nimic, ce nu ar putea fi pus pe seama muncii şi inteligenţei creatoare a omului. De altfel, treptat, însăşi

Citește mai departe...

Învierea Domnului reprezintă cel mai mare eveniment din istoria mântuirii noastre, care ne-a adus posibilitatea mântuirii și care stă la temelia credinței și a Bisericii Creștine. Numim această sărbătoare ”Paști” după cuvântul grecesc care înseamnă ”trecere”, fiindcă aceasta este ziua în care

Citește mai departe...

Pagina 73 din 79

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top