14Educaţia este cea mai puternică armă pe care o poţi folosi să schimbi lumea”, Nelson Mandela.
Educaţia în vederea dezvoltării durabile nu este un program particular, ci este mai degrabă un punct central, atât pentru multiplele forme ale educaţiei deja existente, cât şi

Citește mai departe...

13Istoria omenirii relevă parcurgerea a diferite stadii de dezvoltare economică (ţările fiind catalogate ca având economie dezvoltată, nivel mediu de dezvoltare sau în curs de dezvoltare, unele dintre acestea din urmă fiind denumite economii în tranziţie sau economii emergente)

Citește mai departe...

12Importanţa cunoaşterii copilului preşcolar
Problema cunoaşterii psihologice a personalităţii copiilor este de o importanţă majoră în sarcina pe care o are grădiniţa de a dezvolta o personalitate armonioasă, şi mai ales de a realiza un învăţământ individualizat şi diferenţiat.

Citește mai departe...

10Educaţia artistico-plastică şcolară este un factor care influenţează în mod deosebit conturarea personalităţii umane,contribuind la dezvoltarea receptivităţii faţă de actul de cultură,la formarea şi cultivarea gustului faţă de frumos şi faţă de adevăr,realizând,în acelaşi

Citește mai departe...

09Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe formativ. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre

Citește mai departe...

08 cantacuzino titulescuFascinanta  personalitate a lui Nicolae Titulescu a preocupat şi va interesa şi în viitor pe jurişti, diplomaţi, istorici, politologi, economişti, pe toţi aceia care vor încerca să studieze, să descifreze resorturile politicii externe a României şi problemele din perioada

Citește mai departe...

06Educaţia timpurie se referă la educaţia copilului în primele stadii ale copilăriei (de la naştere la 8 ani) şi le oferă condiţii specifice pentru dezvoltarea deplină, respectând dezvoltarea individuală şi de vârstă a acestora.
Educaţia timpurie porneşte de la ideea că

Citește mai departe...

05Primăvara este anotimpul care ajută natura să-şi arate frumuseţile, când totul se trezeşte din somnul adânc al iernii. Totul înverzeşte, timizi, mugurii copacilor încep să se despice, pentru ca apoi livezile să se împodobească cu marame de flori.

Citește mai departe...

Pagina 8 din 62

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top