O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.

Citește mai departe...

Trăim într-un ritm trepidant, într-un mediu încărcat de informaţii pentru elevii noștri care își petrec cea mai mare parte a timpului lor pe reţelele de socializare si ne străduim să îi transformăm în cei mai buni elevi la materia pe care o predăm. Dar oare nu am uitat ceva? Oare nu mai este și un

Citește mai departe...

Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă ,la organizarea raţională şi plăcută a timpului liber.

Citește mai departe...

Fără să fie cineva psiholog sau pedagog, acesta poate să observe și să înțeleagă unele aspecte ale timidității. La copii, fenomenul acesta este mai frecvent și mai vizibil. Orice timid este susceptibil și neadaptat, iar suferința lui are ecouri în afara persoanei sale, stânjenind relațiile normale

Citește mai departe...

Deși firave la început, mâinile ce răsfoiesc de timpuriu  o carte devin treptat experte, atrase ca de un magnet de magia descoperită în călătoria imaginară prin galaxia lecturii. Odată porniți pe aceste cărări ale minții și ale sufletului, cititorii pătrund tot mai adânc, ca într-un labirint

Citește mai departe...

# Influența mijloacelor TIC asupra procesului de predare-învățare-evaluare
„Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori şi, din acest punct de vedere, educaţia va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situaţie precisă, indicaţiile generale date de cărţile de metodologie.”

Citește mai departe...

Calitatea educației este considerată una dintre prioritățile reformei educației în România. Calitatea actului educațional este influențată de o serie de factori: resurse umane, resurse materiale și de spațiu, strategii didactice. Resursele umane performante sunt indispensabile pentru asigurarea

Citește mai departe...

tigveni poeti basarabeniPornind de la un citat celebru al lui Mihai Eminescu: ,,Ce e poezia/ Înger palid cu privirile curate, voluptuos joc de icoane și cu aripi tremurate/Strai de purpură și aur peste țarina cea grea” (Epigonii), într-o perioadă a transformărilor în cultura românească, îmi propun să reliefez pe scurt

Citește mai departe...

Pagina 8 din 83

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top