Întrebat despre geneza ciclului „La Lilieci”,  Marin Sorescu răspundea că "s-a născut din dorul de ţară". Cel puţin primul volum a fost scris în timpul stagiului de studii în Statele Unite din decembrie 1971- mai 1972. Vorbind în engleză, exersând sonoritatea unui cuvânt, îşi amintea vorbe vechi

Citește mai departe...

Învățământul primar se confruntă în ultimii ani, între alte probleme, cu cea a nervozității crescute a școlarilor. Acest aspect influențează rezultatele activității instructiv-educative, perturbând procesul de formare a personalității elevilor.
Din propria experiență, am observat că a crescut

Citește mai departe...

Lectura pe bază de imagini este o activitate de educare a limbajului specifică învăţământului preşcolar şi clasei I din şcoala cu predare în limba maghiară. Această activitate are două componente de bază: observarea directă a imaginilor şi dezvoltarea capacităţilor de receptare şi de exprimare a

Citește mai departe...

-A communicative approach-

The Adventures of Huckleberry Finn (Chapter 16)
Activity 1: Warm-up
Time: 5 minutes
Subsidiary aim: to create a proper atmosphere for the new lesson
Procedure: after entering the classroom, the teacher greets the students and tells them a joke about friendship:
“Do you know

Citește mai departe...

,,Fiecare elev are ceva bun şi acest ceva bun trebuie descoperit şi valorificat”
Este absolut necesar pentru a putea realiza intervenţie în cazul elevilor cu probleme afective, ca dascălii să cunoască copiii, din punct de vedere al: experienţei lor anterioare; priceperii abilităţilor şi

Citește mai departe...

Titanul este un element chimic cu simbolul Ti și numărul atomic 22. Are o densitate mică și este un metal de tranziție dur, lucios și rezistent la coroziune (inclusiv față de apa de mare, apa regală și clor), având o culoare argintie. Este al nouălea cel mai răspândit element, alcătuind 0,6% din

Citește mai departe...

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai

Citește mai departe...

Prin oferirea unei game largi de materiale şi activităţi, bibliotecile publice le oferă,de fapt, copiilor şansa de a experimenta plăcerea lecturii şi entuziasmul descoperirii de noi cunoştinţe.
Copiii şi părinţii trebuie învăţaţi cum să folosească biblioteca în modul cel mai eficient şi cum să-şi

Citește mai departe...

Pagina 66 din 79

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top