Fiinţa umană este prin excelenţă creatoare. Se spune adesea că, în afara elementelor de bază ale materiei ce intră în componenţa corpurilor şi fenomenelor naturii, nu există nimic sau aproape nimic, ce nu ar putea fi pus pe seama muncii şi inteligenţei creatoare a omului. De altfel, treptat, însăşi

Citește mai departe...

Învierea Domnului reprezintă cel mai mare eveniment din istoria mântuirii noastre, care ne-a adus posibilitatea mântuirii și care stă la temelia credinței și a Bisericii Creștine. Numim această sărbătoare ”Paști” după cuvântul grecesc care înseamnă ”trecere”, fiindcă aceasta este ziua în care

Citește mai departe...

Motto: „Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă, să se ridice şi să se înşele. Nu folosiţi cuvinte când acţiunea, faptul însuşi, sunt posibile.” (Pestalozzi)
Societatea prezentului, dar mai ales a viitorului se circumscrie unui timp al informaţiei, al complexităţii. Omul de astăzi

Citește mai departe...

Scopul central al stimulării creativităţii la clasă nu constă în crearea de genii creative şi pentru cadrele didactice care doresc să stimuleze creativitatea nu este necesar ca acestea să-şi îndrepte privirea către realizarea vreunei revoluţii ştiinţifice, tehnologice, literare, artistice sau de

Citește mai departe...

Societatea modernă în care trăim oferă acces tot mai uşor la mijloacele de comunicare în masă. De la vârste din ce în ce mai fragede, copiii intră în contact cu lumea virtuală, învaţă să folosească Internetul pentru satisfacerea nevoilor intelectuale, pentru a găsi răspuns la întrebările care îi

Citește mai departe...

Ştiinţele naturii ca disciplină de învăţământ vizează observarea şi perceperea lumii în întregul său, cu componentele, procesele şi fenomenele caracteristice, ca şi învăţarea prin înţelegere şi aplicare. Prin intermediul acestui obiect şcolarul trece din lumea poveştilor în lumea faptelor reale şi

Citește mai departe...

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe formativ.
Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre

Citește mai departe...

Abordarea transdisciplinară oferă posibilitatea tratării unei teme din mai multe perspective, păstrând însă caracterul ei unitar. Aceasta oferă posibilitatea de a răspunde dorinţei asidue de cunoaştere a elevilor,în domenii care îi fascinează.
Un principiu de bază ce trebuie respectat în

Citește mai departe...

Pagina 66 din 71

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top