Ştiinţele naturii ca disciplină de învăţământ vizează observarea şi perceperea lumii în întregul său, cu componentele, procesele şi fenomenele caracteristice, ca şi învăţarea prin înţelegere şi aplicare. Prin intermediul acestui obiect şcolarul trece din lumea poveştilor în lumea faptelor reale şi

Citește mai departe...

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe formativ.
Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre

Citește mai departe...

Abordarea transdisciplinară oferă posibilitatea tratării unei teme din mai multe perspective, păstrând însă caracterul ei unitar. Aceasta oferă posibilitatea de a răspunde dorinţei asidue de cunoaştere a elevilor,în domenii care îi fascinează.
Un principiu de bază ce trebuie respectat în

Citește mai departe...

Fiecare copil  reprezintă pentru părintele său un miracol, raţiunea de a fi şi fiecare părinte îşi doreşte pentru copilul său ceea ce este mai bun, educaţia cea mai aleasă. Cine nu-şi doreşte copii creativi, imaginativi, care să picteze aşa cum altcineva n-a mai făcut-o, să spună cele  mai

Citește mai departe...

”Cei 7 ani de acasă” reprezintă cartea de vizită a oricărui individ în societate, reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor în prima parte a vieții.
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală

Citește mai departe...

M-am întrebat adesea de ce Pygmalion, artistul răsplătit pentru forţa iubirii sale faţă de opera creată, ne-a insuflat nouă - celor care modelăm suflete şi formăm caractere - pasiunea mistuitoare pentru tot ce înseamnă artă, pentru frumos, pentru adevăr, pentru viaţă şi devenire. Şi de ce ne-a

Citește mai departe...

Educaţia incluzivă este un mod de educaţie adaptat şi individualizat în funcţie de nevoile tuturor copiilor în cadrul grupurilor şi claselor echivalente ca vârstă, în care se regăsesc copii cu nevoi, capacităţi şi nivele de competenţă foarte diferite. Aceasta se referă la ridicarea tuturor

Citește mai departe...

Mica şcolaritate este perioada când se modifică substanţial regimul de muncă şi de viaţă, caracteristicile tensionale şi vectoriale generate de evenimentele care domină şi marchează tabela de valori a şcolarului mic.
Mediul şcolar, în care copilul este primit, este complet diferit de cel familial

Citește mai departe...

Pagina 62 din 66

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top