Folosirea înţeleaptă a timpului liber este un produs al culturii şi al educaţiei”, afirma Bertrand Russel.
Scopul primordial al şcolii este acela de a forma tipuri de elevi, care să răspundă  nevoilor comunităţii şi să dea acesteia persoane competente pentru viaţa privată, profesională şi

Citește mai departe...

Termenul de inteligență a fost introdus în vocabularul curent și consacrat de către Cicero. Derivă din latinescul „inter-legere” și reunea doua sensuri: a discrimina și a lega, a pune împreună. Așadar, în accepție etimologică, inteligența ar fi capacitatea minții de a stabili legături, relații

Citește mai departe...

Evaluarea nivelului de pregătire a copilului are un rol esenţial, întrucât constituie o modalitate obiectivă de punere în evidenţa a randamentului obţinut şi reprezintă un mijloc important de învăţare, cât şi al celei de instruire, furnizând totodată informaţia necesară pentru adaptarea pe baze

Citește mai departe...

În învățământul preșcolar studiul lexical merită o atenție deosebită față de cea acordată până în momentul de față, din mai multe motive: bogăția limbii române este determinată în special de bogăția și de diversitatea vocabularului ei, respectiv modificările și spectaculoasele progrese ale științei

Citește mai departe...

Gândirea laterală semnifică un mod de a gândi care urmăreşte schimbări în percepţii, concepte şi idei prin utilizarea unor instrumente specifice. Gândirea creativă este o deprindere mentală pe care oricine poate să o achiziţioneze - dacă îşi doreşte. Instrumentele gândirii laterale pot fi învăţate

Citește mai departe...

# Strategii utilizate în tratarea diferenţiată a copiilor preşcolari
În tratarea diferenţiată a copiilor, pe fondul activizării întregii grupe, am pus întotdeauna accentul pe sporirea caracterului formativ al activităţilor, prin aplicarea unor metode şi procedee activ-formative. Totodată, am căutat

Citește mai departe...

Programul educaţional alternativ “Step by Step”, denumit iniţial „Head Start”, a fost  lansat în ţara noastră în anul 1994 de către Fundaţia Sörös pentru o Societate Deschisă, după modelul introdus în Statele Unite ale Americii în anii ‘60. Din anul 1995, programul a luat numele de „Step by

Citește mai departe...

Câmpul informatic reprezintă o oportunitate de carieră cu cea mai rapidă creștere. Cu toate acestea, există o scădere a ofertei de profesori și elevi interesați de informatică. Acest lucru se bazează în mare măsură pe modul în care elevii sunt expuși la tehnologia și resursele informaticii, precum

Citește mai departe...

Pagina 7 din 83

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top