# Aplicarea testelor naționale în învățământul obligatoriu
Testele  naționale sunt folosite  pentru  a  certifica  rezultatele individuale  ale  elevilor,  ori  pentru  monitorizarea  instituțiilor  de  învățământ  sau 

Citește mai departe...

Copilul preșcolar ia contact mai strâns cu mediul de grădinița, diferit de cel familial, și traversează observativ mediul social (strada, magazinele, mijloacele comune de transport).
Cele trei componente ale mediului solicită copilului ajustări ale comportamentului la sistemele nuanțat diferite de

Citește mai departe...

Studiu de specialitate 
Metoda Jocul de Rol
Metoda jocului de rol are la bază ideea conform căreia se poate învăţa şi din interpretarea unei situaţii reale nu doar din prelegerile susţinute de profesor. Astfel, în activitatea la clasă, elevii sunt puşi să interpreteze o situaţie reală sau

Citește mai departe...

Specifică epocii sclavagiste, vânzarea oamenilor în scopul exploatării lor reînvie în timp sub diferite forme,astăzi fiind o industrie mai profitabilă decât traficul de droguri sau de arme. România deține supremația pe piața europeană. Om contra om, parcă confirmând teza lui Nietzsche  că

Citește mai departe...

Procesul instructiv-educativ desfăşurat în grădiniţă permite fiecărei educatoare sau echipei de educatoare, punerea în valoare a propriei experiențe didactice, prin activități educative cu caracter integrat și cu o abordare complexă a conținuturilor. Se impune, așadar ca procesul educațional să fie

Citește mai departe...

Antreprenoriatul trebuie promovat ca alternativă serioasă pentru cariera profesională clasică. Statul român ar trebui să promoveze antreprenoriatul în şcoală, educaţia antreprenorială timpurie fiind vitală pentru formarea aptitudinilor și a comportamentului  întreprinzător în societatea 

Citește mai departe...

Majoritatea autorilor afirmă faptul că în România comportamentul managerial şi cultura managerială suferă influenţa mediului macropolitic şi economic, ceea imprimă o serie de caracteristici, ce vor fi abordate în cele ce urmează.
Mai întâi, se afirmă existenţa unui spirit întreprinzător concretizat

Citește mai departe...

Profesiunea de manager reprezintă o realitate acceptată şi dezirabilă pe piaţa muncii, ea bucurându-se în general de atenţie, recunoaştere şi respect social, atât din partea firmelor ce solicită aceste servicii, cât şi din partea potenţialilor manageri. Tot mai multe companii, firme apelează la

Citește mai departe...

Pagina 7 din 90

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top