16Formarea morală a copiilor constituie un sistem extrem de complex, ce se produce sub influenţa a numeroşi termeni ai mediului socio-cultural şi în sistemul relaţiilor dintre copil şi adult, care se statorniceşte în primii ani în familie, apoi în grădiniţă şi în şcoală, iar mai târziu în viaţa de zi

Citește mai departe...

15Une leçon habituelle de  littérature française m’a fait connaître le premier modèle atipique de poésie – Le petit déjeuner…

Citește mai departe...

10Participarea elevilor la proiecte colaborative de tip eTwinning favorizează dezvoltarea competenţelor sociale şi civice  şi valorifică avantajele folosirii TIC. În plus, derularea unui proiect european implică participarea la activităţi desfăşurate în grupuri de lucru, care promovează dialogul

Citește mai departe...

09Copii care își văd părinții de două ori pe an, copii care învață în altă limbă decât cea maternă și care pierd, uneori, lupta pentru a ține pasul cu colegii lor vorbitori nativi, copii care se întorc în sistemul de învățământ românesc după ce au studiat în altă țară, în altă limbă și în alt sistem

Citește mai departe...

08Un rol deosebit de important pentru reuşita în viaţă îl are educaţia. Prin educaţie ca fenomen social, înţelegem transmiterea experienţei de viaţă de la o generaţie la alta, cunoaşterea bunelor maniere şi comportarea în societate conform cu aceste deprinderi.

Citește mai departe...

07Fiecare copil este unic, diferit, iar acest lucru îl face să fie special și de aceea abordarea lui trebuie să fie holistica( comprehensivă sub toate aspectele sale). Există câteva lucruri importante,comune tuturor copiilor de care e nevoie să se țină cont: toți au nevoie de dragoste, de hrană, de

Citește mai departe...

05A. Obiective sectoriale majore ale procesului de eficientizare în învățământul preuniversitar
1) Organizarea și funcționarea școlilor.
2) Conducerea și administrarea unităților de învățământ:

Citește mai departe...

04Este de necontestat faptul că şcoala pregăteşte elevul pentru viaţa în care urmează să intre, pentru îndeplinirea rolului său în societate, în muncă, pentru a-şi face datoria faţă de el şi faţă de societate, de familie. A fi „un bun cetăţean” înseamnă a avea iniţiativă şi a întreprinde pe cont

Citește mai departe...

Pagina 6 din 73

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top