Familia este nucleul social elementar, realizat prin căsătorie, care unește pe soți și pe descendenții acestora prin raporturi strânse de ordin biologic, economic și spiritual.
Articolul 16 din “Declarația Universală a Drepturilor Omului” prevede:
# Cu începere de la împlinirea vârstei legale

Citește mai departe...

Abandonul şcolar este o problemă socială care se află sub incidenţa unor factori de natură: individuală, familială şi socială.
Acţiunile ce pot fi întreprinse de grădiniţă pentru reducerea şi prevenirea ratei de abandon şcolar sunt următoarele:
- integrarea copiilor cu risc de renunţare la educaţie

Citește mai departe...

Educaţia incluzivă are ca principiu fundamental - un învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi - care constituie un deziderat şi o realitate ce câştigă adepţi şi se concretizează în experienţe şi bune practici de integrare/incluziune.
Programele de stimulare timpurie a dezvoltării reprezintă o etepă

Citește mai departe...

Relaţia şcoală-familie-comunitate reprezintă un element cheie în succesul şcolar şi un factor important pentru dezvoltarea societăţii şi pentru îmbunătăţirea rezultatelor şcolare. Dacă şcoala ca instituţie are o legătură strânsă cu familia şi cu comunitatea se cunoaşte acest lucru în actul

Citește mai departe...

Educaţia este o cultură a caracterului,  singura care-i distinge pe oameni. Este o artă,  este un fapt al şcolii, şi al unei virtuţi, pe care o porţi cu tine pe tot parcursul vieții.
Dreptul la Educaţie constituie unul dintre Drepturile fundamentale ale Convenţiei internaţionale pentru

Citește mai departe...

Calculatorul este cel mai bun mijloc pentru crearea unui mediu favorabil pentru învățarea limbilor străine. El poate sprijini profesorii în a face  învățarea limbilor străine rapid, mai ușor, mai atractiv și mai interesant.
Mijloacele informatice fac parte din cultura noastră, din viața noastră

Citește mai departe...

“Apa este antidotul sterilităţii, mamă a belşugului şi scumpa doică a plantelor.” ( L. Sbramusol)
Apa este ca aerul, la fel de esenţială pentru viaţă şi la fel de banală. Suntem atât de obişnuiţi cu ea în viaţa de zi cu zi şi o avem cu atâta uşurinţă, în anumite părţi ale lumii, încât aproape că

Citește mai departe...

Când devin elevi, copiii se confruntă cu sarcina de a-şi găsi locul în noua lume a instituției şcolare extinse, cu toate structurile şi regulile sale. Ei trebuie să înveţe ,,cum să se adapteze unul la altul, să accepte şi să respecte regulile, să dea naştere şi să pună în aplicare propriile idei

Citește mai departe...

Pagina 5 din 90

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top