Fără să fie cineva psiholog sau pedagog, acesta poate să observe și să înțeleagă unele aspecte ale timidității. La copii, fenomenul acesta este mai frecvent și mai vizibil. Orice timid este susceptibil și neadaptat, iar suferința lui are ecouri în afara persoanei sale, stânjenind relațiile normale

Citește mai departe...

Deși firave la început, mâinile ce răsfoiesc de timpuriu  o carte devin treptat experte, atrase ca de un magnet de magia descoperită în călătoria imaginară prin galaxia lecturii. Odată porniți pe aceste cărări ale minții și ale sufletului, cititorii pătrund tot mai adânc, ca într-un labirint

Citește mai departe...

# Influența mijloacelor TIC asupra procesului de predare-învățare-evaluare
„Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori şi, din acest punct de vedere, educaţia va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situaţie precisă, indicaţiile generale date de cărţile de metodologie.”

Citește mai departe...

Calitatea educației este considerată una dintre prioritățile reformei educației în România. Calitatea actului educațional este influențată de o serie de factori: resurse umane, resurse materiale și de spațiu, strategii didactice. Resursele umane performante sunt indispensabile pentru asigurarea

Citește mai departe...

tigveni poeti basarabeniPornind de la un citat celebru al lui Mihai Eminescu: ,,Ce e poezia/ Înger palid cu privirile curate, voluptuos joc de icoane și cu aripi tremurate/Strai de purpură și aur peste țarina cea grea” (Epigonii), într-o perioadă a transformărilor în cultura românească, îmi propun să reliefez pe scurt

Citește mai departe...

timSintagma „ Caragiale - contemporanul nostru” reflectă actualitatea operei scriitorului, care a creat cele mai multe tipuri din literatura română. Într-o capodoperă cum este „O scrisoare pierdută”, apare imaginea unei lumi de carnaval, ridicolă, o lume a automatismelor, a ambiţiilor şi a orgoliilor

Citește mai departe...

MOTTO: „Fiecare om are două țări, a sa și apoi Franța” (Henri de Bornier)
Studiul limbilor străine în sistemul nostru de învățământ constituie o verigă importantă.
În zilele noastre, limbile străine au devenit o condiție a unei vieți profesionale reușite. Putem observa că, a fi azi angajat într-un

Citește mai departe...

06De-a lungul timpurilor psihologii si pedagogii au considerat că dezvoltarea unui copil nu se poate realiza în lipsa jocului. Acesta îi oferă copilului posibilitatea în primul rând de a se cunoaște cât și de a se dezvolta în plan social, emoţional, fizic, intelectual.

Citește mai departe...

Pagina 5 din 80

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top