ADHD  reprezintă abrevierea în limba engleză a ,,Atention Deficit Hyperactivity Disorder”, o tulburare de tip comportamental care apare tot mai frecvent ca diagnostic pentru copii și adolescenți. În 1902, medicul englez George Still a prezentat într-o serie de conferințe susținute la Royal

Citește mai departe...

Definirea procesului de învățământ este dată și de Bocoș, “activitatea instructiv-educativă complex desfășurată în mod sistematic și organizat de către elevi și profesori în școală, activitate grație căreia, elevii sunt înzestrați cu un sistem de cunoștințe, priceperi, deprinderi, capacități

Citește mai departe...

Limba și literatura română nu reprezintă doar o parte integrantă a acțiunii de cultivare a gândirii elevilor, prin  dezvoltarea imaginației, a spiritului de observație, a capacității creatoare, a sensibilității, ci și o disciplină axată pe nuanțarea exprimării elevilor. Asupra aspectului

Citește mai departe...

Importanta aspectelor de securitate în rețelele de calculatoare a crescut odată cu extinderea prelucrărilor electronice de date și a transmiterii acestora prin intermediul rețelelor. În cazul operării asupra unor informații confidențiale, este important ca avantajele de partajare și comunicare

Citește mai departe...

Se știe că fiecare elev poate învăța, iar sarcina cadrelor didactice este de a identifica experiențele de învățare care motivează elevii și care contribuie la creșterea randamentului școlar.
În lumea informaticienilor este cunoscut că „folosirea calculatorului este limitată doar de lipsa de

Citește mai departe...

Cercetarea ştiinţifică a reprezentat din totdeauna o sursă extrem de importantă de dezvoltare a gândirii şi practicii creatoare, de progres în cunoaştere şi de soluţionare a multor probleme ale practicii sociale.
Dezvoltarea ştiinţei pedagogice şi nemijlocit a învăţământului este legată de

Citește mai departe...

Generalităţi
Învăţământul preşcolar asigură pregătirea copiilor de 3-7 ani pentru integrarea cu succes în activitatea şcolară.
Accentul cade, în preşcolaritate, pe dezvoltarea dimensiunii formative a pregătirii, pe dobândirea unor capacităţi, abilităţi şi operaţii intelectuale necesare actului de

Citește mai departe...

Pagina 5 din 83

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top