Într-o societate în curs de evoluție rapidă, în care exigențele de calificare și de mobilitate cresc fără întrerupere, care are nevoie de oameni cu spiritul deschis, metodologia didactică nu poate fi alta decât una care vine să satisfacă cerințele unui învățământ de calitate, care să cultive

Citește mai departe...

Cunoaşterea unei limbi străine înseamnă pentru viitor o capacitate sporită de a comunica, înseamnă un acces mai larg la sursele de documentare şi e încărcată de o pregnantă valenţă educativă. Se facilitează astfel cunoaşterea reciprocă, înţelegerea, toleranţa, preţuirea diversităţii.
Învăţarea

Citește mai departe...

MOTTO: „Fiecare om primeşte două feluri de educaţie: una dată de alţii şi alta mult mai importantă, pe care şi-o face singur.” (Gibon)
tudor musatescu bibliotecaBiblioteca şi oamenii ce o slujesc (bibliotecarii) îşi au rolul lor, adesea neştiut în societatea contemporană. Aflată sub semnul automatizării, a zeului

Citește mai departe...

# Studiu de specialitate
Metoda Brainstorming
Brainstormingul este o metodă activă care ajută la crearea unor idei şi concepte creative şi inovatoare. Pentru un brainstorming eficient, inhibiţiile şi criticile suspendate vor fi puse de-o parte. Astfel exprimarea va deveni liberă şi participanţii la

Citește mai departe...

I. Partea teoretică
Școala este o organizație care dezvoltă o cultură bogată și diversificată. Orice încercare de perfecționare a activității școlare trebuie să pornească de la cunoașterea culturii școlii, așa cum se manifestă ea la nivelul managerilor, cadrelor didactice, părinților și elevilor

Citește mai departe...

Folosirea înţeleaptă a timpului liber este un produs al culturii şi al educaţiei”, afirma Bertrand Russel.
Scopul primordial al şcolii este acela de a forma tipuri de elevi, care să răspundă  nevoilor comunităţii şi să dea acesteia persoane competente pentru viaţa privată, profesională şi

Citește mai departe...

Termenul de inteligență a fost introdus în vocabularul curent și consacrat de către Cicero. Derivă din latinescul „inter-legere” și reunea doua sensuri: a discrimina și a lega, a pune împreună. Așadar, în accepție etimologică, inteligența ar fi capacitatea minții de a stabili legături, relații

Citește mai departe...

Evaluarea nivelului de pregătire a copilului are un rol esenţial, întrucât constituie o modalitate obiectivă de punere în evidenţa a randamentului obţinut şi reprezintă un mijloc important de învăţare, cât şi al celei de instruire, furnizând totodată informaţia necesară pentru adaptarea pe baze

Citește mai departe...

Pagina 3 din 80

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top