În scurta sa trecere prin viaţă, Eminescu şi-a format o viziune cât se poate de originală asupra societăţii româneşti din ce-a de-a doua jumătate a veacului al XIX-lea. Gândirea sa socială nu izvorăşte din studiile de filozofie citite, ci dintr-un spirit de observaţie cu totul remarcabil, din acea ştiinţă misterioasă a trăirii profunde.
Ci trăieşte, chinuieşte
Şi de toate pătimeşte
Şi-ai s-auzi iarba cum creşte.
El, care a apărat întotdeauna libertatea totală a omului, indiferent de condiţia sa socială, din punct de vedere al organizării sociale era un organicist şi propovăduia, în ziarul Timpul, buna orânduială din stupul de albine sau din muşuroiul de furnici, sub sceptrul şi înţelepciunea unui monarh luminat. Acest lucru va da de furcă mai târziu comuniştilor, care nu vor întârzia  să declare jurnalistica eminesciană reacţionară şi lipsită de valoare, ca şi cum în persoana marelui poet ar fi putut exista un geniu poetic şi un gazetar ratat.
Eminescu era însă apărătorul unei armonii socialiste desăvârşite, care  nu se putea realiza decât prin respectarea strictă a unui sistem de valori riguros ierarhizat…Valoarea, pentru el, se măsura în contribuţia fiecăruia la dezvoltarea materială şi spirituală a societăţii. Tocmai de aceea el respinge stratificarea socială din timpul său, pe care o socoteşte aberantă.
Lumea descrisă de Eminescu este una care aparţine teatrului absurdului, este una în care oamenii ”fie slabi, fie puternici, fie genii ori neghiobi”, sunt sclavii unor patimi tiranice care-i muncesc neîncetat. Indiferent de natura lor, aceste patimi îi împing pe oameni să urce scara socială până la frunţile crăieşti. Din fericire, urcuşul nu presupune şi o selecţie a valorilor, ci o simplă confruntare ca în  pădure sau ca în apa oceanului. Nu este scutit de aceasta nici măcar savantul care, şi el aspiră la Gloria postumă, dacă cea prezentă nu îi este dată, deşi ştie bine că nu suntem decât nişte muşte “de-o zi, pe-o lume mică de se măsoară cu cotul”, uitând adesea că e “vis al nefiinţei universal cel himeric”.

Prof. înv. primar,Dumitrescu Mariana
Şcoala Valea Iaşului

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top