Cercetarea educaţională sugerează că elevii învaţă mult mai bine atunci când se implică în activităţi care au un sens, mai mult decât atunci când doar memorează anumite informaţii.
Beneficiile învăţării prin proiecte sunt:
# elevii au o prezenţă mai bună şi se implică în procesul de învăţare;
#se creează cadrul optim ca elevii să-şi evidenţieze propriile lor puncte tari;
# studiul academic este de cele mai multe ori mai bun decât în orele tradiţionale;
# elevii sunt mai angajaţi şi mai interesaţi de conţinutul învăţării deoarece acesta este legat de viaţa lor;
# elevii pătrund la un nivel mult mai înalt ceea ce învaţă deoarece aplică păstrând o direcţie proprie;
# lucrând în echipă sau împreună cu alţi membri ai comunităţii, elevii îşi dezvoltă abilităţi de comunicare necesare în viaţa lor adultă;
# elevii devin responsabili în gestionarea timpului lor, devin capabili să planifice o activitate şi să se autoevalueze.
Proiectele nu pot fi notate la fel ca testele, prin bifarea răspunsurilor corect sau incorect sau urmărind punctele cheie dintr-un eseu. Pentru că proiectele sunt mai complicate, evaluarea se va produce întotdeauna în modalităţi diferite.
Deşi proiectele sunt mai interesante şi mai antrenante decât activităţile tradiţionale din clasă, acestea oferă noi provocări pentru elevi. Unii se vor descurca mai bine în mediul diferit, şi alţii se pot chinui la început. Elevii vor primi instrucţiuni în strategii pe care le pot folosi cu proiectele lor, şi vor primi sprijin permanent pe măsură ce dezvoltă aceste aptitudini.
Deoarece proiectele necesită aplicarea în viaţa reală, trebuie lucrat puţin şi în afara clasei în locuri netradiţionale. Sprijinirea accesului copilului dumneavoastră la resursele comunităţii şi oferirea de oportunităţi de colaborare cu alţi elevi îi poate ajuta să obţină rezultate.
Puteţi folosi şi învăţarea din viaţa reală pentru a vă ajuta copilul să rezolve probleme ce pot apărea pe parcursul unui proiect. De exemplu, puteţi împărtăşi un caz în care aţi obţinut rezultate negative în întreţinerea unui produs de îmbrăcăminte. Atunci când elevii discută problemele cu dumneavoastră legate de proiect, nu uitaţi că ei învaţă aptitudini importante pentru a se descurca în viaţa cotidiană. Încurajaţi-i să discute procesele pentru a rezolva probleme mai degrabă decât să se concentreze pe soluţia dorită.
Un mod de a conferi deschidere şi viaţă muncii noastre este şi acesta al exerciţiului interdisciplinar prin folosirea proiectului ca metodă complementară sau alternativă de evaluare. Acesta oferă elevilor posibilitatea de a demonstra ce ştiu, dar, mai ales, ceea ce ştiu să facă, adică să le pună în valoare anumite capacităţi.
Realitatea practicii noastre profesionale ne învaţă că, proiectul nu se poate aplica nici permanent, nici pretutindeni, dar utilizarea lui dă frumuseţe şi viaţă învăţării şcolare, fiind şi posibilă şi necesară. S-a dovedit astfel că, proiectul ca metodă alternativă de evaluare interdisciplinară are un real potenţial formativ, superior celorlalte metode de evaluare. 
În concluzie, folosind această metodă de evaluare interdisciplinară am pus elevul să caute, să sintetizeze, să asocieze, să compare şi nu în ultimul rând, să-şi scoată din "cutiuţele" minţii lor cunoştinţele, indiferent la ce disciplină au fost dobândite.
Proiectele sunt în special adecvate dezvoltării de abilităţi necesare în  secolul XXI care vor fi necesare elevilor pentru a avea succes ca adulţi. Unele din aceste abilităţi  sunt:
# Colaborarea - lucrul în echipă;
# Auto-direcţionarea - gestionarea şi asumarea responsabilităţii pentru propriul studiu;
# Cultură informaţională - localizarea, evaluarea şi folosirea informaţiilor dintr-o varietate de surse;
# Creativitate - dezvoltare de noi idei şi moduri de a privi lumea;
# Comunicare - citire, scriere şi vorbire;
# Rezolvarea problemelor - încadrarea, analiza şi rezolvarea problemelor;
# Gândirea critică - evaluarea informaţiilor, formarea de opinii şi luarea de decizii.

Prof. ing. Maria Impingău
Colegiul Tehnic ,,Armand Călinescu” Pitești
(Postat ianuarie 2014)

 

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top