escorte Panciu ieftine matrimoniale Balan fete matrimoniale Sarmasu online barbati singuri matrimoniale Sannicolau Mare zona iulius mall curve lux Giurgiu videochat Oltenita raid Popesti-Leordeni matrimoniale anunturi erotice Berca dame matrimoniale crestine Vulcan publi24 Liesti femei ea pentru el Sarichioi escorte Vidra forum publi Deva dating Dragalina ofer sex Amara matrimoniale Slatina cu poza femei pentru barbati Petrila cuplu bi Vorona Teodoru sex oral Saveni curve din Focsani femei fete din Buruenesti anunturi curve fete Targu Jiu chat swinger Urziceni fetele din Stefanesti matrimoniale Salcea cuget liber publi24 escorte Costesti raid matrimoniale Scheia matrimoniale online Deva fete ieftine Chiajna matrimoniale Cernavoda publitim placere ro Barcanesti como gravar videos do youtube no mac gay young date night in Maastricht apple rastrea y} 4 x~p{}r }u

Mecatronica este un domeniu transdisciplinar al ingineriei, o combinaţie sinergetică între mecanica de precizie, sistemele electronice de comandă şi control şi informatică, ce serveşte proiectării, realizării, punerii în funcţiune şi exploatării de sisteme automate inteligente. Conceptul de mecatronică s-a născut în Japonia la începutul deceniului al optulea al secolului trecut. Tot ceea ce numim astăzi produs de înaltă tehnicitate, este produs mecatronic.
Mecatronica este rezultatul evoluţiei fireşti în dezvoltarea tehnologică. Tehnologia electronică a stimulat această evoluţie. Dezvoltarea microelectronicii a permis integrarea electromecanică. În următoarea etapă, prin integrarea microprocesoarelor în structurile electromecanice, acestea devin inteligente, şi astfel s-a ajuns la mecatronică.
Tehnologia mecatronică aduce în centrul atenţiei problema informaţiei, care este componenta dătătoare de ton în raport cu materialul şi energia. Aceasta poziţie a informaţiei este motivată de către japonezi prin următoarele argumente: informaţia asigură satisfacerea nevoilor spirituale ale omului; numai informaţia creşte valoarea nou adăugată a tuturor lucrurilor; informaţia înseamnă cultură.

Exemple de produse şi sisteme mecatronice
Practic, tot ceea ce numim produs de înaltă tehnicitate este produs mecatronic. Automobilul modern, roboţii, tehnica de calcul, tehnica de telecomunicaţii, aparatura biomedicală, sistemele de transport inteligent, aparatura de cercetare, aparatura electrocasnică, aparatura cine-foto şi audio-video, maşinile agricole moderne etc., sunt exemple reprezentative de produse mecatronice.
Mecatronica s-a născut în mediul industrial. Strădaniile la nivel academic pentru a asigura pregătirea specialiştilor în acord cu cerinţele noii tehnologii au condus la conturarea principiilor mecatronice în educaţie.
Aceste principii sunt:
# hands on – prezenţa palpabilă a obiectului de studiu;
# learning by doing – învăţarea prin practică;
# interaction – interacţiunea sistemelor mecanice, electronice, informatice.
Laboratoarele interdisciplinare de mecatronică constituie baza pentru materializarea principiilor: “educaţie prin practică”, “educaţie prin cercetare”.
Aflată la intersecţia unor domenii ale ştiinţei cu performanţe de vârf în implementarea noilor tehnologii, mecatronica abordează concepte şi sisteme noi în ingineria micro şi nano senzorilor şi sistemelor de acţionare, materiale şi compozite pretabile pentru implementări la scară celulară sau atomică, structuri celulare şi reţele neuronale, sisteme ce prefigurează conceptele de nanoelectronică capabile să producă viitoarele nano-procesoare, noi concepte ale inteligenţei artificiale privind adaptabilitatea, capacitatea de a raţiona, capacitatea de instruire, noi sisteme de conducere axându-se în special pe controlul robust, tolerant la defecte, adaptiv,inteligent, sisteme expert şi neuro-fuzzy etc.
Sistemele mecatronice asigură: multifuncţionalitate; flexibilitate, posibilitatea acţionării la distanţă, evoluţie continuă datorată dinamicii cerinţelor pieţii, imitare a naturii-adaptabilitate.
Oferind soluţii eficiente pentru promovarea interdisciplinarităţii, mecatronica a devenit suportul demersurilor pentru stimularea iniţiativei şi a creativităţii.
Foarte curând mecatronica a devenit filosofie. Pentru practica inginerească filosofia mecatronică a marcat saltul de la ingineria tradiţională, secvenţială, la ingineria simultană sau concurentă.
În ultimii ani mecatronica este definită simplu: ştiinţa maşinilor inteligente. Mai recent, demersurile pentru înnoire în educaţie şi cercetare aduc în atenţie problema mecatronicii ca: mediu educaţional în societatea informaţională, respectiv mediu de proiectare şi fabricare integrată pe fundalul căruia s-a dezvoltat conceptul de proiectare pentru control.
În literatura de specialitate au devenit consacrate extinderi în alte domenii ca: hidronica, pneutronica, termotronica, autotronica, agromecatronica (agricultura de precizie). Evoluţia în dezvoltarea tehnologică înseamnă: micromecatronica, nanomecatronica şi biomecatronica. Tendinţa generală este de “intelectualizare a maşinilor şi sistemelor” .

Integronica şi mecatronica
Integronica este ştiinţa proceselor de integrare şi a sistemelor hiperintegrate, aşa cum este organismul uman. Ea ţine seama de unitatea indisolubilă a lumii în care trăim şi necesitatea unei perspective unice asupra acestei lumi.
Unitatea ştiinţă, literatură, artă, tehnologie, se realizează în cadrul definit de matematică, cibernetică şi filosofie.
La baza integronicii se află nu numai unitatea lumii înconjurătoare ci şi unitatea gnoseologică, a cunoaşterii de către subiect a acestei lumi. Pentru că nu se poate vorbi de o cunoaştere fizică, chimică şi nici chiar despre o cunoaştere ştiinţifică sau artistică, cunoaşterea umană fiind unitară. Personalitatea unui individ nu depinde atât de lărgimea orizontului şi de bogăţia cunoştinţelor sale, cât de modul în care le organizează şi le integrează, integrarea fiind mai importanta decât volumul şi bogăţia cunoştinţelor sale.
Prin comparaţie cu teoria sistemelor şi cibernetica care studiază sistemele gata formate, integronica ţine seama de modul în care sistemele se constituie şi se dezvoltă. În acest context mecatronica poate fi considerată ca o viziune integronică în tehnologie.
Problema integrării este esenţială în mecatronică. În realizarea diferitelor produse şi sisteme, trebuie găsite soluţii specifice pentru integrarea componentelor: mecanică-electronică-informatică. Până în prezent sunt validate doua soluţii: integrarea în modul hardware şi integrarea în modul software. Integronica aduce în atenţie noi soluţii de integrare ca: integrarea genetică, integrarea prin dependenţă, integrarea prin alegere etc. În acest sens, este important de înţeles că integrarea este un proces firesc în natură. Pentru aceasta, natura a creat forme şi structuri specifice, care favorizează integrarea. Integrarea este însoţită de procesul de superizare, deoarece întregul, sistemul are proprietăţi emergente pe care nu le au componentele (celulele se înmulţesc, macromoleculele nu au această proprietate).
Mecatronica a deschis orizonturi nebănuite în toate domeniile, datorită stimulării efectului de sinergie. Prin faptul ca informaţia este componentă dătătoare de ton în mecatronică, impactul tehnologiei depăşeşte sfera economicului, fiind esenţial în domeniile social, cultural etc.
Aceasta explică interesul deosebit la nivelul ţărilor comunitare de a lansa iniţiative şi a dezvolta programe speciale pentru acest domeniu. Demersurile întăresc convingerea că în societatea informaţională, relevanţa culturală depinde de performanţele tehnice, tehnologice.

Prof. Dumitrache Adriana
Liceul Tehnologic ,,Mihai Viteazul” Piteşti
(Postat noiembrie 2014)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top