escorte Panciu ieftine matrimoniale Balan fete matrimoniale Sarmasu online barbati singuri matrimoniale Sannicolau Mare zona iulius mall curve lux Giurgiu videochat Oltenita raid Popesti-Leordeni matrimoniale anunturi erotice Berca dame matrimoniale crestine Vulcan publi24 Liesti femei ea pentru el Sarichioi escorte Vidra forum publi Deva dating Dragalina ofer sex Amara matrimoniale Slatina cu poza femei pentru barbati Petrila cuplu bi Vorona Teodoru sex oral Saveni curve din Focsani femei fete din Buruenesti anunturi curve fete Targu Jiu chat swinger Urziceni fetele din Stefanesti matrimoniale Salcea cuget liber publi24 escorte Costesti raid matrimoniale Scheia matrimoniale online Deva fete ieftine Chiajna matrimoniale Cernavoda publitim placere ro Barcanesti como gravar videos do youtube no mac gay young date night in Maastricht apple rastrea y} 4 x~p{}r }u

Abandonul şcolar este o problemă socială care se află sub incidenţa unor factori de natură: individuală, familială şi socială.
Acţiunile ce pot fi întreprinse de grădiniţă pentru reducerea şi prevenirea ratei de abandon şcolar sunt următoarele:
- integrarea copiilor cu risc de renunţare la educaţie şi menţinerea acestora în sistemul şcolar;
- creşterea responsabilizării cadrelor didactice; creşterea atractivităţii grădiniţei;
- activităţi extraşcolare desfăşurate în grădiniţă .
Grădiniţa noastră este primitoare atât faţă de copiii români cât şi de cei de etnie rromă. La intrarea în grădiniţă sunt expuse  materiale  care să  ureze  bun venit   tuturor  vizitatorilor, indiferent de grupul etnic din care provin.
Părinţii  copiilor din grupurile dezavantajate sunt implicaţi în anumite aspecte ale vieţii şcolare, incluzive în comitetele de părinţi, în activităţile extraşcolare şi în cele organizate în grădiniţă, participă cu deosebit interes la activităţile de consiliere. Informaţiile despre şcoală sunt uşor accesibile elevilor/ părinţilor şi sunt prezentate într-o formă uşor de înţeles. Există întâlniri frecvente cu mediatorul şcolar, în cadrul cărora se discută probleme, sesizate de acesta.Toţi părinţii ştiu că şcoala are obligaţia legală de a furniza un mediu în care toţi copiii învaţă împreună.
Anual se realizează sondaje de opinie pentru a afla dacă preşcolarii şi părinţii copiilor din grupurile dezavantajate se simt respectaţi şi apreciaţi de către personalul şcolii.         
Forma fundamentală şi cea mai importantă de suport care aspiră la realizarea educaţiei în grădiniţa noastră este în primul rând sprijinul acordat chiar de către educatoarea grupei de copii.           
Comunitatea are un rol important în  sprijinirea părinţilor din punct de vedere financiar, ca beneficiari indirecţi prin asigurarea unui ajutor social; asigurarea resurselor necesare îmbunătăţirii metodelor de învăţare; implicarea comunităţilor locale în adoptarea unor strategii şi programe care să prevină şi să combată fenomenul abandonului şcolar.        
Responsabilizarea părinţilor prin organizarea de activități extraşcolare aduce mai aproape copiii de atmosfera grădiniţei şi şcolii ; responsabilizarea părinţilor prin implicarea în activităţile şcolare astfel încât dezinteresul unor părinţi să fie diminuat; determinarea conştientizării de către părinţi a importanţei educaţiei în formarea copilului;schimbarea perspectivei părinţilor asupra rolului pe care îl are şcoala în educaţia copiilor.
Pentru crearea şi implementarea eficientă a unor programe şi politici care să ducă la diminuarea acestui fenomen trebuie luate în considerare nevoile pe care le au personale care fac parte din grupul ţintă atât beneficiari direcţi cât şi cei indirecţi. Trebuie făcută o conexiune între nevoi, resurse, politici şi metode de implementare.
Pentru reducerea ratei abandonului şcolar trebuie lucrat atât cu copilul cât şi cu familia şi cadrele didactice. Trebuie pornită o campanie de informare şi responsabilizare  a reprezentanţilor legali ai copiilor privind riscul la care se supun în cazul în care copilul nu frecventează grădiniţa şi şcoala cât şi informarea cu privire la necesitatea asigurării unei baze educative care va avea efecte atât pe termen scurt, mediu cât şi lung. Gândindu-ne pe termen lung, nefrecventarea cursurilor şcolare la timp poate avea repercusiuni în ceea ce priveşte asigurarea unei meserii şi a unei stabilităţi economice şi sociale.
Grădiniţa noastră accesibilă, de calitate îşi îndeplineşte menirea de a se adresa tuturor copiilor, de a-i deprinde şi abilita cu cunoştinţele şi aptitudinile de bază.

Bibliografie
1. Curriculum pentru educaţie timpurie – 2019;
2. Chiş, V. (2005), Pedagogia contemporană - Pedagogia pentru competenţe, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca
3. Vrăşmaş,E. Consilierea şi educaţia părinţilor, Bucureşti, Ed. Aramis, 2002

Prof. Bordeanu Mariana
Școala Gimnazială “Mihai Tican Rumano” Berevoești
(Postat noiembrie 2019)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top