Educaţia este o cultură a caracterului,  singura care-i distinge pe oameni. Este o artă,  este un fapt al şcolii, şi al unei virtuţi, pe care o porţi cu tine pe tot parcursul vieții.
Dreptul la Educaţie constituie unul dintre Drepturile fundamentale ale Convenţiei internaţionale pentru Drepturile Copilului, semnată şi ratificată de România în urmă cu  24 de ani, asumată prin urmare de către statul roman, şi devenită normă de drept intern.  Ziua internațională a Educației este celebrată anual pe 5 octombrie, începând cu anul 1994, în întreaga lume, pentru a aminti de importanta rolului educației.
Dreptul la o educaţie de calitate trebuie să fie implementat şi să se bucure toţi copiii de el – indiferent de aptitudini, rasă, etnie, religie, gen, naţionalitate, clasă sau orice alt factor de identificare.  O astfel de educaţie  trebuie structurată astfel încât să respecte demnitatea şi drepturile fundamentale ale copiilor. Un principiu cheie care este esenţial deopotrivă pentru drepturile omului este non-discriminarea.
Copilul are dreptul la o educație de calitate, gratuită, potrivită necesităților sale. Misiunea statului la capitolul educație este una complexă, iar misiunea dascălilor este, uneori, cea mai dificilă . Liberul acces la educație este prevăzut și reglementat prin acte normative de diferite tipuri în societate.
În cadrul procesului educativ, copilul are dreptul de a fi tratat cum trebuie de către cadrele didactice, relația necesară fiind una bazată pe respect și empatie.
Copiii au dreptul la educație de calitate care să îi asigure șanse egale de reușită în viață și care să contribuie la dezvoltarea personalității .
Educația pe care o primești trebuie să fie în spiritul respectului față de părinții tăi, față de limba, identitatea și valorile tale culturale, față de valorile naționale ale țării în care locuiești, precum și față de culturi și civilizații diferite.
Educaţia pe care o primeşte copilul trebuie să-i dezvolte capacităţile fizice, mintale, talentele şi personalitatea.
Fiecare disciplina școlară trebuie pusă în aplicare luând în calcul toate drepturile tale și demnitatea umană. Adulții din jurul lui (părinți, învățători, profesori, medici, asistenți sociali) trebuie să îl încurajeze să meargă cu regularitate la școală, să nu abandoneze educația.
Sistemul de educație trebuie să pregătească copilul  pentru viața de adult, să-și poată forma opinii proprii şi să și le exprime, să protejeze mediul înconjurător, să  respecte cultura.

Prepeliță Laura
G.P.P. ,,Rază de Soare” Pitești
(Postat noiembrie 2019)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top