escorte Panciu ieftine matrimoniale Balan fete matrimoniale Sarmasu online barbati singuri matrimoniale Sannicolau Mare zona iulius mall curve lux Giurgiu videochat Oltenita raid Popesti-Leordeni matrimoniale anunturi erotice Berca dame matrimoniale crestine Vulcan publi24 Liesti femei ea pentru el Sarichioi escorte Vidra forum publi Deva dating Dragalina ofer sex Amara matrimoniale Slatina cu poza femei pentru barbati Petrila cuplu bi Vorona Teodoru sex oral Saveni curve din Focsani femei fete din Buruenesti anunturi curve fete Targu Jiu chat swinger Urziceni fetele din Stefanesti matrimoniale Salcea cuget liber publi24 escorte Costesti raid matrimoniale Scheia matrimoniale online Deva fete ieftine Chiajna matrimoniale Cernavoda publitim placere ro Barcanesti como gravar videos do youtube no mac gay young date night in Maastricht apple rastrea y} 4 x~p{}r }u

Educația, ca acțiune socială organizată, se desfășoară într-un cadru organizat, constituit pe baza unor valori perene și cu participarea tuturor factorilor educaționali: familia, școala, instituții culturale, mass-media, structuri asociative etc. La nivelul acestor factori se formează medii educaționale care exercită influențe specifice asupra noilor generații.

Familia și școala reprezintă cei mai importanți factori educaționali, fiind adevărați piloni ai educației. Mediul familial îi oferă copilului modele de comportamente pe care, de regulă, acesta  le imită cu fidelitate. Acum și aici se pun bazele unor deprinderi și obișnuințe elementare de comportare morală, dar se face și trecerea spre înfiriparea unor reprezentări, noțiuni, valori morale, convingeri prin care se exprimă atitudinea copilului față de el însuși, față de ceilalți și față de societatea în care se afirmă.
Ca factor  al educației formale, instituționalizate, școala este organizația socială special creată pentru educarea tinerei  generații. În  cadrul mediului școlar, educația și instrucția se împletesc armonios, într-o formă optimă, în mod gradat, conform unor standarde și finalități propuse.
Numai printr-o colaborare strânsă, susținută și fluentă, familia și școala pot pune în aplicare acest proces de educare a ființei umane în devenire. Esențial este ca cei doi factori să-și dirijeze acțiunile spre un scop comun, să-și concentreze și să-și focalizeze  influențele spre același deziderat: formarea tipului de personalitate solicitat de imperativele lumii moderne.
Concomitent cu intrarea copilului în mediul școlar, acțiunea educativă a familiei se îmbogățește și devine mai profundă. Pentru ca elevul să obțină performanțe , este necesară o punte de comunicare, o conexiune reală între cei doi factori: familie și școală. O bună informare a părinților cu privire la frecvență, mod de manifestare intelectuală și comportamentală, precum și identificarea unor căi, direcții, procedee acționale pentru ameliorarea ori dezvoltarea personalității elevului, pot asigura succesul procesului de învățământ.
Formele de manifestare ale colaborării dintre familie și școală sunt foarte cunoscute. Vom evidenția unele dintre acestea, folosite cu succes la managementul clasei de elevi.
Vizitele reciproce familie-școală și școală-familie se constituie, pe de o parte, în oportunități ale profesorului pentru învățământ primar în ce privește culegerea unor informații prețioase referitoare la climatul educativ din familie, la personalitatea copilului etc. Pe de altă parte, părinții află date relevante asupra modului în care copiii lor răspund sarcinilor didactice și măsura în care le duc la îndeplinire. Fiind la o școală în mediul rural, acolo unde părinții au acea jenă de a-și expune problemele întru-un alt mediu, am observat că, atunci când se discută în particular, se descătușează.
Adunările/ ședințele cu părinții, desfășurate lunar sau ori de câte ori este nevoie, urmăresc abordarea unor aspecte pedagogice și  promovarea  schimbului de idei în legătură cu procesul formativ- instructiv, exprimarea unor dileme care, prin  comunicare își pot afla răspunsul.
Lectoratele cu părinții, organizate sistematic, au drept scop o vie propagandă pedagogică în rândul comunităților. Părinții de la întreaga clasă beneficiază, în cadrul lectoratelor, de prezența și consilierea unor specialiști în domeniul psihopedagogic sau a unor reprezentanți ai instituțiilor cu care școala derulează programe în parteneriat.
Amenajarea unor vitrine cu material informativ de specialitate, complex și diversificat, poate stimula interesul și curiozitatea părinților.
Realizarea unor afișe speciale poate avea rol stimulativ de a oferi copiilor condiții corespunzătoare de viață, de activitate intelectuală, de hrană, sporirea interesului pentru lectură, determinarea părinților de a- și integra copiii în activități recreative, de cultură și de creație.
Implicarea părinților în organizarea și realizarea unor activități extrașcolare (serbări, șezători, excursii, drumeții, concursuri, ateliere de lucru) sudează colectivul lărgit al clasei, favorizează cunoașterea reciprocă, constituind o nouă experiență de învățare pentru fiecare.
Factorii de modelare a personalității umane trebuie să interacționeze ca un tot unitar, sub forma unui sistem bine închegat, pentru atingerea țelului comun: educarea copilului. Este  nevoie de un schimb permanent de informații, de completare și valorificare  a influențelor dirijate spre micul învățăcel.

Prof. înv. primar, Trașcu Maria
Prof. înv. primar, Teodoreci  Elena Laura
Școala Gimnazială Dârmănești  
(Postat aprilie 2019)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top