Limba și literatura română nu reprezintă doar o parte integrantă a acțiunii de cultivare a gândirii elevilor, prin  dezvoltarea imaginației, a spiritului de observație, a capacității creatoare, a sensibilității, ci și o disciplină axată pe nuanțarea exprimării elevilor. Asupra aspectului nuanțării exprimării, a posibilității  abordării anumitor registre  lingvistice și a valențelor expresive se insistă în cazul predării interjecției, a aspectelor discordante ale acestei clase lexico-gramaticale ce prezintă următoarele funcții comunicative: emotivă, conativă, fatică, referențială și metalingvistică. Interjecția este considerată un semnal lingvistic, deoarece nu denumește un referent prin intermediul unui concept, ci exprimă senzații, sentimente, acte de voință, imită sau sugerează diferite zgomote sau sunete. Aceasta interesează prin semnificația destul de instabilă care se poate preciza prin contextul situațional sau lingvistic, prin intonație ori prin mijloacele de comunicare nonverbală. De asemenea, ea presupune o echivalență funcțională și semantică parțială cu verbe, substantive, adjective sau adverbe, preluând o parte din caracteristicile sintactice ale acestora. Interjecțiile au tendința de a se conforma sistemului fonologic al  limbii, ceea ce explică faptul că nu sunt  multe interjecții comune mai multor limbi. În același timp, ele rezistă constrângerilor sistemului fonologic, recurgând la sunete sau la combinații de sunete care nu se regăsesc la alte clase, pentru a obține expresivitate. Combinațiile de sunete ce nu se regăsesc la alte cuvinte sunt formate numai din consoane ce conduc la o altă particularitate fonică a interjecției - modul de articulare ce nu implică deschiderea cavității bucale.
Din punct de vedere stilistic, onomatopeele prezintă un interes deosebit datorita expresivității pe care o atribuie textului, prin formele care pot sugera efectele sonore ale acțiunii descrise, pot crea aliterații, dând textului efecte eufonice.

Înaltu Melania
Școala Gimnazială Băiculești
(Postat martie 2019)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top