escorte Panciu ieftine matrimoniale Balan fete matrimoniale Sarmasu online barbati singuri matrimoniale Sannicolau Mare zona iulius mall curve lux Giurgiu videochat Oltenita raid Popesti-Leordeni matrimoniale anunturi erotice Berca dame matrimoniale crestine Vulcan publi24 Liesti femei ea pentru el Sarichioi escorte Vidra forum publi Deva dating Dragalina ofer sex Amara matrimoniale Slatina cu poza femei pentru barbati Petrila cuplu bi Vorona Teodoru sex oral Saveni curve din Focsani femei fete din Buruenesti anunturi curve fete Targu Jiu chat swinger Urziceni fetele din Stefanesti matrimoniale Salcea cuget liber publi24 escorte Costesti raid matrimoniale Scheia matrimoniale online Deva fete ieftine Chiajna matrimoniale Cernavoda publitim placere ro Barcanesti como gravar videos do youtube no mac gay young date night in Maastricht apple rastrea y} 4 x~p{}r }u

Evaluarea nivelului de pregătire a copilului are un rol esenţial, întrucât constituie o modalitate obiectivă de punere în evidenţa a randamentului obţinut şi reprezintă un mijloc important de învăţare, cât şi al celei de instruire, furnizând totodată informaţia necesară pentru adaptarea pe baze ştiinţifice a unor măsuri de ameliorare a acestei activităţi.

Aprecierea rezultatelor, în comparaţie cu obiectivele propuse constituie aspectul cel mai important al evaluării, oferind posibilitatea de a culege datele necesare cu privire la dezvoltarea psihofizică a copilului, precum şi date despre nivelul de cunoştinţe şi deprinderi ale acestuia.
În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a schimbării, în atitudinile şi comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ.
Pentru activitatea concretă de evaluare desfăşurată de un cadru didactic, premisele esenţiale sunt: cunoaşterea teoretică şi concretă a particularităţilor copiilor, competenţa scopurilor definite, operaţionalizate a inventarului de performanţe posibile pe care le oferă curriculum-ul oficial.
Pentru a se îmbunătății performantele trebuie sa se respecte anumite cerinţe psihopedagogice:
- Compararea pregătirii preşcolarilor cu obiectivele specifice fiecărei discipline de studiu şi cu cele operaţionale ale fiecărei activităţi.
- Formularea unui număr de întrebări care să permită verificarea cunoştinţelor şi deprinderilor esenţiale din materia predată.
- Evaluarea nu trebuie să-i inhibe pe copii, să-i demotiveze ci, dimpotrivă să-i stimuleze să înveţe mai bine.
Evaluarea trebuie concepută şi prezentată copiilor ca o sarcină comună firească şi nu ca o sancţiune, ca o sperietoare.  
În conformitate cu anumite criterii psihopedagogice, sociologice şi docimologice care vizează efectele evaluării în plan individual şi social, funcţiile  evaluării sunt:
Funcţia diagnostică - stabileşte nivelul, punctele tari şi slabe ale copiilor examinaţi. Se stabileşte unde se situează aceste rezultate în raport cu obiectivele proiectate, încercând să depisteze factorii care influenţează în sens pozitiv sau negativ. Se realizează prin teste diagnostice (de cunoștințe, de randament, psihologice)
# Funcţia prognostică - stabileşte zonele performanţei viitoare a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             copiilor, sunt preconizate rezultatele.
# Funcţia de selecţie - realizează clasificarea copiilor într-o stare de concurs sau de examen. În urma acesteia se ierarhizează preşcolarii şi grupele de preşcolari în cadrul grupelor.
# Funcţia motivaţională - stimulează autocunoaşterea, autoaprecierea, autoevaluarea  în raport cu obiectivele formării educaţionale.
După funcţiile pe care evaluarea le îndeplineşte în cadrul procesului mai larg al stimulării potenţialului biopsihic al copilului şi al optimizării parametrilor generali ai dezvoltării acestuia, formele de evaluare utilizate în grădiniţă sunt:
Evaluarea iniţială - constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în grădiniţă sau în momentul integrării lui în diferite categorii de vârstă ale preşcolarităţii.
Evaluarea continuă - (formativă sau de progres), o găsim în derularea tuturor activităţilor curente din cadrul grădiniţei.
Evaluarea sumativă - intervine, de obicei, la capătul unei componente tematice care se desfăşoară pe o durată mai mare de timp sau la sfârşit de semestru - când sunt revizuite cunoştinţele, deprinderile, abilităţile dobândite în acest interval - cu scopul explicit al întăririi şi stabilizării noilor comportamente achiziţionate.
În funcţie de specificul vârstei preșcolare metodele de culegere a datelor în vederea evaluării activităţilor din grădiniţă vor fi: observaţia, conversaţia, studiul produselor activităţii, analiza procesului de integrare socială, testul, ancheta.
Modul în care se structurează primele obişnuinţe de învăţare ale copilului este definitoriu pentru seriozitatea, angajarea şi succesele lui viitoare în domeniul acestor activităţi.
În concluzie, evaluarea nivelului de pregătire a copilului, este impusă de trei aspecte esenţiale:
# respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale;
# găsirea unor metode şi mijloace adecvate pentru ca evaluarea să contribuie la dezvoltarea personalităţii copilului preşcolar;
# să răspundă sarcinii grădiniţei de a pregăti  copii pentru integrare cu succes în activitatea şcolară.
Bibliografie
Laboratorul preşcolar
Reviste „Învăţământul preşcolar 3-4/2001”
Revista „Învăţământul preşcolar 3-4/1997”
Prof. înv. preșc. Teodorescu Camelia
G.P.P Valea Iașului
(Postat februarie 2019)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top