Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă ,la organizarea raţională şi plăcută a timpului liber.

Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii şcolari în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei integrării sociale.
Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.
Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului, deoarece implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. Acestea se referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la metodele folosite şi la formele de organizare a activităţilor.
Având un caracter atractiv, elevii participă, într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.
Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară.

Serbarea şcolară  
Reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor artistice ale elevilor. Prin conţinutul vehiculat al serbării ,elevii culeg o bogăţie de idei, impresii, trăiesc ,,autentic”, spontan şi sincer situaţiile redate.
Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se realizează prin intermediul serbării. Intervenţia la  momentul oportun, cu rolul pe care îl are de îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii atenţiei ,iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort.
Lectura artistică, dansul, devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice.
Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi, un colţ de natură (parcul  sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc.
Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, plăcere estetică, satisfacţie – toate acestea îmbogăţindu-le viaţa, făcând-o mai frumoasă, mai plină de sens.
Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul spectatorilor. Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacţia promptă a sărbătorilor îi stimulează pe copii să dea tot ce sunt în stare.
Serbarea la care se va face referire este una tematică, în legătură cu sărbătorirea Sfintelor Sărbători de iarnă.
Odată  cu sosirea  anotimpului  alb, ne  adunăm  cu  toţii să ne bucurăm de Bradul de Crăciun, de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui. Pentru  această activitate a fost ales materialul, a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,,Într-o noapte, la Betleem” şi sceneta ,,Bradul credincios”. Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv-pozitiv este mare. De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se realizează trăiri emoţionale, sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie. Important a  părut a fi îmbogăţirea conţinutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.
Învăţarea versurilor, interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea caracteristice unei preocupări pentru timpul liber.
Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea pentru fiecare lecţie în parte. Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente
- comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;
- comunicarea temei, cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul, ceea ce favorizează receptarea, sporeşte eficienţa învăţării.
Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente:
- perioada de pregătire a serbării, dorinţa de succes, sudează colectivul, impulsionează în mod favorabil, face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească
- desfășurarea programului - fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului, să fie conştient că şi de participarea lui depinde reuşita serbării;
Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară valorifică  varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. Ea evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui elev în parte. Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile .
Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei, sub atenta şi priceputa îndrumare a dascălului, aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor, în modelarea sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii, restabilind şi întărind respectul acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei.

Bibliografie
1. Gheorghian Elena, Taiban Maria, Metodica jocurilor şi a programului distractiv în grădiniţa de copii, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1977.
2. Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Revista învăţământului preşcolar, 1-2/ 2008

Prof. înv. preșc. Constantin Elena
G.P.N. Școala Gimnazială” Marin Preda” Pitești
(Postat februarie 2019)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top