Deși firave la început, mâinile ce răsfoiesc de timpuriu  o carte devin treptat experte, atrase ca de un magnet de magia descoperită în călătoria imaginară prin galaxia lecturii. Odată porniți pe aceste cărări ale minții și ale sufletului, cititorii pătrund tot mai adânc, ca într-un labirint, în cunoașterea propriului eu, a universului interior. Cartea devine astfel o oglindă a unei realități la care cititorul se raportează în funcție de sensibilitatea sa, de imaginația creatoare, o fereastră spre alte vieți cu care poate concura experiența personală a destinatarului cărții.

Emblemă a personalității individului, cartea reflectă latura profundă a sufletului, emanând stările interioare ale fiecărui cititor, asigurându-i liniștea și libertatea necesare dezvoltării și înfruntării realității vieții, precum și descoperirii de sine. Cartea oferă noi viziuni asupra vieții, diverse modele comportamentale și modalități de a evada din cotidian. Școlarului îi creează stări deosebite prin trăirea fabulosului, prin detașarea de lumea ce i se pare uneori prea dură, de neînțeles. O carte îți cultivă gustul pentru frumos, convingeri și sentimente nobile. Orice lectură poate răspunde unor necesități concrete. Competențele  de comunicare dobândite vor facilita, ulterior, integrarea cu succes a elevilor în viața socială și profesională.
Prin lectura, elevii descoperă noi modele de viață, principii și concepții diferite, pun în balanță stilul lor și cel al personajelor descoperite. O carte citită înseamnă un cumul de abilități de viață dobândite: sociale, de comunicare, de autocunoaștere, de management al învățării și informațiilor etc.
Textul se va asocia, prin lectura experiențială, cu situațiile și experiența personală, elevul își va asuma un set de valori care să-i confere totuși identitate.
În plus, lectura dezvoltă gândirea critică, flexibilă și prospectivă, ce creează și dezvoltă viziunea elevului, anticipează evoluția și eventualele transformări esențiale pentru proiectarea în viitor a devenirii umane.

Prof. Înaltu Mihaela
Școala Gimnazială Băiculești
(Postat februarie 2019)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top