MOTTO: „Fiecare om are două țări, a sa și apoi Franța” (Henri de Bornier)
Studiul limbilor străine în sistemul nostru de învățământ constituie o verigă importantă.
În zilele noastre, limbile străine au devenit o condiție a unei vieți profesionale reușite. Putem observa că, a fi azi angajat într-un domeniu de lucru, cunoașterea a cel puțin a unei limbi străine este absolut necesară. O limbă străină este un mare avantaj căci un curriculum vitae care precizează și faptul că se cunoaște cel puțin o limbă străină, va fi cu siguranță  mai bine primit, decât  unul care nu precizează acest lucru.

Efortul de perfecționare într-o limbă străină trebuie să fie zilnic. Orice oportunitate de exercitiu trebuie folosită, începând cu renunțarea la titrare pentru filmele de la televizor  și conversație cu prietenii în limba dorită.
Se poate observa că, la un nivel egal în ceea ce privește formarea intelectuală a doi candidați, cel care cunoaște o limbă străină va fi întotdeauna preferat celui care nu cunoaște  niciuna.
Învățarea  unei limbi străine, limba franceză în special, presupune accesul la o altă cultură, o altă civilizație.
De  asemenea, România este o țară a Uniunii Europene. Cunoașterea unei limbi de circulație internațională ne dă posibilitatea de-a circula liber în Europa, de-a putea fi cu ușurințî angajat sau de-a face o carieră frumoasă acolo.
Vorbind de limbi străine, ne întrebăm: de ce am alege limba franceză? Am putea  avea mai multe argumente în favoarea învățării acestei limbi de circulație internațională. În primul rând, franceza este una din cele două limbi, împreună cu limba engleză, care se vorbește pe cele cinci continente. este, de asemenea, una din cele două limbi oficiale din majoritatea instituțiilor importante, cum ar fi: Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană, Consiliul European, Unesco, Crucea Roșie etc.
Până în zilele noastre franceza a fost considerată ca și limba oficială a Jocurilor Olimpice și limba diplomatică a Statului Vatican. Limba franceză este vorbită în mai mult de 43 de țări din lume. Se merită să învățăm limba franceză și pentru faptul  că putem astfel să privim spectacole, filme, teatru, concerte, să citim cărți și reviste direct în limba franceză, fără ca acestea să fie traduse
Franța oferă multe burse străinilor, ea este interesată mereu de dezvoltarea învățământului și a culturii. Se poate astfel studia în marile școli franțunzești, cum ar fi la Sorbonne sau la Universitatea Pierre et Marie Curie.
Limba franceză este o limbă clară, precisă, poate să traducă cele mai profunde nuanțe ale gândirii și ale sensibilității umane. Ea reprezintă cea de-a treia limbă folosită pe Internet, după engleza și germana și în fața spaniolei.
În concluzie, limba franceză va rămâne întotdeauna o limbă necesară și utilă.
Dincolo de limba străină, trebuiesc însă adesea perfecționate abilitățile de utilizare a limbii române. Nu este vorba aici de mari greșeli de gramatică ori dezacorduri, cât de existența unui vocabular limitat, redus și lipsa de suplețe și naturalețe în comunicare.

Prof. Marin Antoanela,
Școala “Gheorghe I.I.C Brătianu”, Rătești
(Postat februarie 2019)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top