01Consilierea educaţională nu este o activitate ocazională, ci reprezintă un domeniu foarte larg, în care profesorii pot aduce ceva nou de fiecare dată, fără a se repeta, prin realizarea unor activităţi care vin în sprijinul nevoilor elevilor şi adaptării acestora la modificările sociale.

Prin consiliere se urmăreşte creşterea randamentului activităţii didactice, dar şi dezvoltarea la elevi a acelor capacităţi şi abilităţi care să le permită integrarea cu succes în viaţa socio-profesională. Învăţarea în sfera consilierii şi orientării şcolare vizează sensul de a învăţa pentru a şti să faci şi a şti să fii şi nu a învăţa pentru a şti.
Şcoala modernă nu trebuie să se focalizeze doar pe latura intelectuală a elevilor şi a rezultatelor la învăţătură, ci trebuie să acorde o atenţie deosebită nevoilor emoţionale şi sociale ale copiilor şi dezvoltării lor psihice şi fizice.
Consilierea reprezintă un proces de dezvoltare, un demers prin care individul îşi coordonează propria viaţă, singur şi în colaborare cu ceilalţi, identifică cele mai potrivite modalităţi de depăşire a dificultăţilor, de evitare sau soluţionare a conflictelor, de eliminare a situaţiilor frustrante şi de depăşire a eşecurilor.
Consilierea şcolară se axează pe unitatea triadică familie - copil - şcoală, ea fiind preocupată de realizarea unei armonii între cei trei termeni ai relaţiei, în vederea desfăşurării unei educaţii eficiente şi a dezvoltării optime a personalităţii copilul.
Consilierea educaţională se axează pe sprijinirea şi îndrumarea copilului astfel încât, acesta să devină capabil să se ajute singur, să se înţeleagă pe sine, dar şi să desluşească realitatea înconjurătoare. Rolul cadrului didactic nu constă doar în îndrumarea elevilor în tainele cunoaşterii şi învăţăturii, ci şi în găsirea de modalităţi diverse prin care să ofere sprijin copiilor în situaţiile pe care viaţa le oferă. Sarcina consilierului şcolar nu este aceea de a da sfaturi, ci de a oferi ajutor persoanelor aflate în dificultate pentru ca acestea să se descurce singure în soluţionarea problemelor cu care se confruntă. Consilierul şcolar trebuie să fie un bun observator al comportamentului elevului, un îndrumător consecvent şi un sfătuitor permanent al acestora.
În consiliere primul pas constă în stabilirea unei relaţii de încredere şi confidenţialitate în activitatea de consiliere. Consilierul îi ajută pe elevi să-şi analizeze propriile gânduri şi sentimente, comportamente relaţionale şi de învăţare, să ia decizii şi să-şi rezolve problemele.
Prin activităţile de consiliere educaţională, elevii sunt ajutaţi să se cunoască şi să se înţeleagă pe sine şi pe ceilalţi, să dezvolte un nivel de acceptare necondiţionată, să fie creativi, spontani şi autentici în relaţiile cu ceilalţi, să pună accent pe ceea ce simt, să se raporteze corect la situaţiile de viaţă, să-şi dezvolte capacitatea de a face faţă problemelor şi de a găsi diverse strategii rezolutive.

Prof. înv. primar, Matei Carmen
Şcoala Gimnazială „Gheorghe I.I.C.Brătianu” Răteşti
(Postat ianuarie 2019)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top