16Învățământul preșcolar este ca o primă treaptă a educației, pentru că urmărește numeroase obiective generale și specifice în plan cognitive, afectiv și psihomotor.
Perioada preșcolară reprezintă etapa de fundamentare a construcției personalității copilului și de dezvoltare a acestuia, acum se formează toate conduitele de bază, se constituie structurile inteligenței și creativității, caracteristicile comportamentale etc.

Preșcolarul trece prin această etapă a cunoașterii prin mediul social și cultural cu care are contact și de unde asimilează informații cu care se integrează activ în viața de zi cu zi.
Profesorul pentru învățământul preșcolar are o mare răspundere în această primă treaptă a educației, deoarece ceea ce învață copilul în copilărie devine baza tuturor cunoștințelor și comportamentelor acestuia.
Copilul preșcolar trebuie să învețe cum să rezolve problemele apărute în viața socială. Rezolvarea acestor soluții trebuie să înceapă prin construirea unei viziuni unitare asupra tuturor evenimentelor care se petrec în viață.

Bucurescu Maria Cosmina
Școala Gimnazială Dîrmănești, G.P.N. Valea Nandrii
(Postat decembrie 2018)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top