28Prezentarea cazului: preşcolarul  I.E.,  de 6 ani, cu cerinţe educative speciale.
Prezentarea familiei: familia manifestă interes scăzut pentru rezultatele copilului la grădiniţă; comunicare deficitară cu grădiniţa.

Motivul demarării studiului de caz: stima  de sine scăzută  datorită mediului din care provine, a lipsei de încurajare din partea părinţilor, dar şi a deficienţei de vorbire.
Scopul studiului de caz: dezvoltarea la copil a unei stime de sine  pozitive prin colaborarea  factorilor educaţionali.
Obiective:
- ameliorarea deficienţelor de vorbire;
- îmbunătăţirea relaţionării şi implicării în grupurile de apartenenţă (familie, grădiniţă, prieteni);
- obţinerea unei stime de sine pozitive şi realiste.
Manifestări ale elevului ca urmare a unei stime de sine scăzute:
# Nu relaţionează cu colegii din  grupă;
# Îi este teamă să răspundă la întrebări atunci când este solicitat, deoarece se teme să nu dea un răspuns greşit, datorită deficienţelor de vorbire;
# Evită să se implice în sarcini noi;
# Nu se implică în activităţi de grup.
Măsuri luate în vederea redobândirii unei stime de sine echilibrată:
- Educatoarea a luat legătura cu familia solicitându-i acesteia să încurajeze copilul, să îl asculte, să se simtă important pentru ei, pentru ca apoi să se simtă important pentru sine;
- Comunicarea  familie - grădiniţă a fost organizată prin modalităţi diferite;
- Educatoarea a contribuit şi ea la formarea unei stime de sine pozitivă  prin determinarea preşcolarului de a se concentra asupra aspectelor pozitive din experienţa de viaţă; formularea unor aşteptări rezonabile în raport cu vârsta şi cunoştinţele acumulate de către  copil; folosirea încurajării şi a recompensei atunci când este cazul; includerea  copilului în diverse activităţi ce se desfăşoară în echipă; acordarea de diverse roluri în colectivul de copii al  grupei; încurajarea acestuia în cadrul  grupei în vederea dezvoltării stimei de sine.
Rezultate obţinute
- Subiectul a înregistrat un progres în urma  măsurilor luate şi a activităţilor  desfăşurate  constând  în ameliorarea tulburărilor de pronunţie;
- Copilul şi-a îmbunătăţit stima de sine atingându-se parţial  obiectivele propuse.
Recomandări
- Terapie logopedică pentru  înlăturarea treptată a  dificultăţilor din vorbire cu scopul de a reduce handicapul intelectual , de a reorganiza procesele cognitive şi de  a-i creşte încrederea în sine;
- Psihoterapie pentru  modificarea atitudinilor negative  faţă de activitatea din grădiniţă, faţă  de educatoare  şi colegii din grupă şi faţă de propria persoană.

Prof. înv. preşc. Copae Geanina
Şcoala Gimnazială Valea Iașului - G.P.P. Mustӑțeşti
(Postat ianuarie 2018)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top