22Potrivit legii, aveţi obligaţia de a vă asigura că lucrătorilor dvs. le sunt transmise toate informaţiile privind riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă la care pot fi expuşi, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie atât la nivelul unităţii, cât şi la nivelul fiecărui post de lucru şi/sau fiecărei funcţii.

Încălcarea dispoziţiilor legale potrivit cărora angajatorul trebuie să asigure condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul SSM constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, potrivit art. 39 alin. (4) din Legea nr. 319/2006.
Instruirea la locul de muncă se face după instruirea introductiv-generală:
# lucrătorilor nou angajaţi, inclusiv studenţilor, elevilor în perioada efectuării stagiului de practică, precum şi ucenicilor şi altor participanţi la procesul de muncă;
# lucrătorilor detaşaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta;
# lucrătorilor delegaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta;
# lucrătorilor puşi la dispoziţie de către un agent de muncă temporar.
Instruirea la locul de muncă se face de către conducătorul direct al locului de muncă, în grupe de maximum 20 de persoane.
Durata instruirii la locul de muncă depinde de riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi de măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă, dar nu va fi mai mică de 8 ore.
Instruirea la locul de muncă va include:
# Informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă şi/sau postului de lucru.
# Prevederi ale instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă şi/sau postul de lucru.
# Măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor.
# Prevederi ale reglementărilor de SSM privind activităţi specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru.
# Demonstraţii practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfăşura şi exerciţii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor de alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor.

Dir. prof. drd. Procopiu Bianca
Secretar Șef Bărbuceanu Daniel         
Colegiul Tehnic ”Armand Călinescu”, Pitești                                                                    
(Postat ianuarie 2018)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top