15Trăim într-o lume în care timpul pare că se comprimă şi nu ne mai ajunge pentru câte am avea de realizat. Părinţii sunt interesaţi să le asigure micuţilor doar bunăstare materială: jucării care de care mai sofisticate, hăinuţe moderne şi scumpe, calculatoare, telefoane mobile, dar fără să-şi dea seama uită să le ofere cel mai important lucru, „oxigenul” existenţei lor: CREDINŢĂ.

Întregul proces educațional din grădiniță trebuie să cultive calități morale ca: integritate, fermitate, perseverență, deoarece ele îl instituie pe posesor cu o putere ce-l întărește să facă binele, să reziste răului și să suporte împotrivirea - întocmai ca Cel care este ”Lumina Lumii”.
De aceea, cadrul didactic are datoria de a-i oferi copilului șansa integrării într-o societate pusă în slujba progresului spiritual și moral. Trăirea în spiritul onestității, promovarea valorilor morale, iubirea de Dumnezeu și semeni, pot fi învățate de copii de la cea mai fragedă vârstă, având în vedere că primii ani ai copilăriei sunt hotărâtori pentru evoluția ulterioară a individului. Aceasta se realizează în familie, în biserică și în instituțiile de învățământ. Copilul mic este asemenea unei bucăți de aluat din care poți modela, după voie diferite forme, este o mlădiță crudă,  pe care, dacă o plantăm și o lăsăm să crească la voia întâmplării, ea va crește strâmbă, noduroasă, aplecată după voia vânturilor sau a feluritelor întâmplări. Dacă însă mlădița este îngrijită de aproape, sprijinită, curățată de buruieni ea crește bine, dreaptă , puternică și aduce roade bune.
Preșcolarii posedă puține informații despre viața religioasă, despre Biserică. Familiile, ocupate doar cu asigurarea bunăstării și a îndeplinirii dorințelor, le oferă copiilor exemple de comportamente, dar fără explicații suplimentare. Cultura fără religie e o cultură unilaterală care îngustează orizontul cunoașterii și sărăcește conținutul vieții sufletești. Prin educația religioasă se urmărește explicarea obiectivului, a scopului și a împrejurărilor unor fapte, ca preșcolarii să poată distinge fapta morală de fapta imorală.
Cine le-ar putea explica mai bine aceste lucruri decât un preot, un slujitor al Bisericii?
Scopul colaborării grădiniței cu biserica este de a educa preșcolarii în spiritul valorilor moral – creştine, „iubirea de aproape”, „împlinirea de fapte bune”, respectarea părinţilor şi a celorlalţi.
Grădinița, prin încheierea unui parteneriat cu biserica are ca obiective:
# Formarea atitudinii de respect față de sărbătorile creștine;
# Formarea atitudinii de respect față de locul de rugăciune;
# Educarea abilității copiilor de a intra în relații cu ceilalți;
# Formarea și stimularea trăsăturilor de caracter, prietenie, respect, politețe, ajutor reciproc, omenie, dărnicie;
# Cunoașterea unor obiceiuri creștinești, specifice sărbătorilor religioase;
# Educarea atitudinilor de toleranță între copiii care aparțin diferitelor culte;
# Formarea virtuților creștine și cultivarea comportamentului moral-religios;
În urma derulării acestui proiect de parteneriat încheiat între grădiniță și biserică ar trebui să constatăm următoarele:
- schimbări de comportament ale copiilor în viaţa de zi cu zi, îndeosebi atitudinea lor faţă de părinţi. Educaţia religioasă i-a ajutat să cunoască îndatoririle pe care le au faţă de ei înşişi, faţă de ceilalţi şi faţă de tot ce-i înconjoară pentru a deveni buni creştini. Au învăţat să-l iubească pe Dumnezeu şi să creadă în El, să deosebească binele de rău, să ştie ce trebuie să facă pentru a trăi creştineşte, curaţi ca îngerii la trup şi suflet.
- schimbări de comportament ale părinţilor. Atmosfera de iubire, înţelegere şi respect creează un climat favorabil bunei creşteri şi dezvoltări a copilului. Acasă copilul spune rugăciuni şi comentează scene biblice, petrece şi respectă sărbătorile creştine alături de părinţi.
- educatoarele şi preotul paroh vor reuşi să direcționeze atenţia copiilor şi a părinţilor spre principiile moral-creştine. Se realizează dezvoltarea forţelor fizice şi sufleteşti pentru înfăptuirea binelui individual şi comunitar.
În concluzie, copiii îşi formează un profil moral-creştin, virtuţi inspirate de divinitate, devin persoane deschise comunicării cu Dumnezeu şi cu semenii.

Prof. Safta Eliza
Grădinița cu Program Prelungit ,,Rază de Soare”, Pitești
(Postat decembrie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top