48În 1994, UNESCO a inaugurat prima ZI MONDIALĂ A EDUCATORILOR, pentru a comemora semnarea, în 1966, a recomandărilor făcute de UNESCO şi Organizația Internațională a Muncii  privind condiţiile de muncă ale personalului didactic.

Această zi se sărbătoreşte în data de 5 octombrie în peste 200 de ţări. Ziua Mondială a Educatorilor pune accentul pe necesitatea de a planifica o mână de lucru eficace în domeniul învăţământului, având în vedere deficitul de personal didactic calificat la nivel mondial. Aşadar, în întreaga lume, această zi este consacrată personalului didactic, celor care fac educaţia - educatori, învăţători, profesori, denumirea ei fiind “World Teachers’ Day”, în engleză, sau „Journée Mondiale des Enseignants”, în franceză.
În sens pedagogic, educația este fenomenul social complex privit în trei dimensiuni: activitate conștientă a subiectului educației (educator) de stimulare, îndrumare, formare a obiectului educației (educat); proces de formare a omului pentru integrarea activă în societate, proces de formare intelectuală, morală, profesională, fizică estetică; proces rezultat prin preluarea selectivă a acțiunilor informaționale și includerea în structuri comportamentele proprii de cunoaștere și acțiune.          .
Pentru Platon, educația ar fi “arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta atitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele”. Aristotel, în lucrarea sa “Politica”, consideră că educația “trebuie sa fie un obiect al supravegherii publice, iar nu particulare”. În consecință, ea trebuie să pregătească viitori cetățeni. Aceasta pregătire trebuia să se facă diferențiat după modelul în care cele trei aspecte ale sufletului (vegetativ, animal, rațional) se distribuie în rândul oamenilor.
De ce în România această zi se numeşte Ziua Mondială a Educaţiei, ignorând şi deformând scopul pentru care a fost creată? Probabil că pentru cei care au decis aşa doar ... educaţia contează, nu şi educatorii. Ca şi cum educaţia poate fi făcută fără educatori. Ca şi cum calitatea actului educativ nu ar depinde de condiţiile de viaţă şi de muncă ale celor care fac educaţia.
Schimbarea accentului de pe om pe acţiunea înfăptuită de acesta dovedeşte că în România mentalităţile nu s-au schimbat. Sau, poate, e o simplă problemă de ... traducere. Poate mai marii noştri nu ştiu să traducă “World Teachers’ Day”. Indiferent de motivele unei astfel de decizii, în discordanţă cu hotărârea UNESCO, întrebarea esenţială rămâne: cum poate România să sărbătorească o Zi Mondială a Educaţiei în vreme ce în întreaga lume se sărbătoreşte Ziua Mondială a Educatorilor? Urmată de o altă întrebare, la fel de importantă: merită personalul didactic, educatorii să fie sărbătoriţi nu numai în întreaga lume, ci şi în România?

Prof. înv. prim. Stănciucu Tudorița
Prof. înv. prim. Ilie Liliana-Luminița
Școala Gimnazială “Matei Basarab” Pitești
(Postat octombrie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top