40Conceptul de integrare se referă la: a include, a îngloba a încorpora, a armoniza în aceeaşi activitate mai multe activităţi de tip succesiv.

Predarea integrată a cunoștințelor reprezintă o strategie modernă de abordare a conținuturilor, similară cu interdisciplinaritatea, în sensul că obiectul de învățământ are ca referință o tematică comună mai multor discipline.
Metoda predării integrate a cunoştinţelor este o metodă consacrată de organizare a conţinuturilor. Predarea integrată a acestor conţinuturi are la bază transmiterea cunoştinţelor grupate pe subiecte sau unităţi tematice care asigură achiziţionarea de către copii a unei imagini coerente şi unitare despre lumea reală.
Curriculumul integrat reprezintă corelarea conţinuturilor punctul de pornire fiind finalitatea/finalităţile urmărite.  Structura flexibilă a conţinuturilor oferă libertate de decizie şi autonomie.
Pe scurt, se promovează ideea planificării pe teme, se încurajează utilizarea metodei proiectelor, facilitând demersul abordării integrate.
Pentru ca aceste activităţi să reuşească este necesar un scenariu foarte bine întocmit de educatoare, cu obiective clare, cu sarcini zilnice pe sectoarele de activitate, asigurând o paletă variată de opţiuni, facilitându-se astfel demersul abordării integrate.
Predarea tematică presupune o planificare pe termen lung sau scurt,care reflectă relaţiile din tema propusă,domenii de cunoaştere şi arii de stimulare. De aceea, orarul zilnic trebuie să conţină echilibrul dintre perioadele active şi cele de odihnă. Activităţile se desfăşoară grupat,vizând o anumită temă,care se desfăşoară pe durata unei săptămâni sau a mai multor săptămâni. În cadrul fiecărei teme se desfăşoară diferite tipuri de jocuri pentru a spori atractivitatea activităţilor şi pentru a menţine interesul copiilor iar dacă se realizează şi atragerea părinţilor în desfăşurarea acestor activităţi,se asigură suport material şi posibilitatea de lărgire a suportului informaţional al copiilor.
În practica educaţională proiectarea integrată a curriculumului este considerată o provocare,atât la nivelul proiectării documentelor cât şi la nivelul practicii zilnice.
Integrarea, ca sintagmă, reprezintă revenirea în acelaşi loc a mai multor activităţi succesive care conduc la atingerea obiectivelor propuse şi la însuşirea conţinuturilor. Activităţile integrate nu sunt alte activităţi deosebite, separate, ci sunt cele pe care noi le proiectăm conform planului de învăţământ. Diversitatea şi varietatea materialelor care i se pun la dispoziţie copilului îl încurajează să se manifeste, să gândească, să exprime idei, să facă predicţii. Activităţile integrate se desfăşoară fie frontal, fie pe grupuri sau individual. Copilul învaţă prin descoperire, interacţionând cu mediul, metodele şi mijloacele de explorare ale lui fiind adesea neaşteptate şi originale.
Abordarea integrată a activităţilor din grădiniţă determină dispariţia graniţelor dintre tipurile şi categoriile de activităţi studiindu-se tema aleasă cu ajutorul mijloacelor de investigare a mai multor ştiinţe.
Activităţile integrate aduc noul,lejeritate şi coerenţă procesului de învăţare. Reuşita predării integrate a conţinuturilor ţine de gradul de structurare a conţinutului proiectat, în viziune unitară şi ţintind anumite finalităţi.

BIBLIOGRAFIE:
*Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţe
*Metoda proiectelor la vârstele timpurii/M.E.C./Miniped, Bucureşti, 2002
*Aplicaţii ale metodei proiectelor/Ciobotaru Melania,Antonovici Ştefania,Popescu Mariana, Fenichiu Dorina/Editura CD PRESS, Bucureşti

Institutor, Teodorescu Camelia
G.P.P  Valea Iașului
(Postat octombrie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top