37Lectura este cea mai bună modalitate de dezvoltare intelectuală, o cale de îmbogăţire a vocabularului, de conturare a  propriilor idei şi de  parcurgere a creativității într-o lume paralelă. De asemenea, plăcerea de a citi trebuie să fie determinată de ceea ce este citit, elevul fiindu-i necesare atât cărţile prevăzute în programa şcolară, în funcţie de vârsta sa, cât şi lecturile suplimentare alese conform dorinţelor sale de a afla informaţii pe o anumită temă sau de a lectura un anumit gen.

Dorinţa de a lectura poate fi insuflată de un membru al familiei, cadru didactic, prieteni sau colegi, însă el poate avea propriile pasiuni, dacă îşi dezvoltă un comportament prin care să se identifice pătrunderea în universul posibilului, în care domină ficţiunea sau în care îşi poate îmbogăţi cunoştinţele din lumea reală, într-o îmbinare cu imaginaţia sa.
Rolul lecturii nu este doar în dezvoltarea personală a fiecăruia, ci şi în crearea unei viziuni despre lumea în care trăieşte, ajutându-l să-şi perceapă ideile şi avantajele. Comunicarea între  părinţi şi cadrele didactice, dar şi implicarea acestora în programul de lectură al elevului îl va ajuta să-şi contureze idealurile şi trăirile prin regăsirea în lectură.

Prof. Topliceanu Amalia
Liceul Teoretic “Ion Cantacuzino” Pitești
(Postat octombrie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top