35Educația specială are în vedere un anumit tip de educație, adaptată și destinată copiilor care nu reușesc să atingă în cadrul învățământului obișnuit nivele educative și sociale corespunzătoare vârstei.
Acești copii sunt copii cu cerințe/nevoi pe categorii de persoane, ca urmare a unor disfuncții sau deficiențe de natură intelectuală, senzorială, psihomotrice, fiziologică sau ca urmare a unor condiții psihoafective, socioeconomice sau de altă natură.

Cerințele educative speciale desemnează acele cerințe ori nevoi speciale față de educație, care sunt suplimentare dar și complementare obiectivelor generale ale educației pentru copil. Fără abordarea adecvată a acestor cerințe speciale nu se poate vorbi de egalizarea șanselor de acces, participarea și integrarea școlară, socială și profesională.
Fiecare copil prezintă trăsături individuale și de relație cu mediul, trăsături care necesită o evaluare și o abordare personalizată. Copiii cu deficiențe au și ei aceleași trebuințe în creștere și dezvoltare. Acești copii au în același timp și anumite necesități, particulare, specifice, individualizate. Ei sunt diferiți din punct de vedere al temperamentului, motivațiilor, capacității chiar dacă prezintă același tip de deficiență.
Din categoria copiilor cu cerințe educative speciale fac parte atât copiii cu deficiențe propriu-zise, la care, cerințele speciale sunt multiple, inclusiv educative, cât și copiii fără deficiențe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigențele școlii. Din aceasta categorie fac parte:
# copii cu deficiențe senzoriale: vizuale, auditive, locomotorii;
# copii cu deficiențe mintale;
# copii cu tulburări afective (emoționale);
# copii cu handicap asociat.
Copilul cu cerințe educative speciale are nevoie de condiții specifice de dezvoltare:
- Condițiile de stimulare și sprijin a dezvoltării din cele mai timpurii perioade;
- Flexibilitate egală;
- Adaptarea curriculumului la posibilitățile individuale;
- Individualizarea educației;
- Protecție socială;
- Programe individualizate de intervenție;
- Integrarea școlară și socială.
Centrele educative speciale se axează pe particularitățile individuale de dezvoltare, de învățare, de relație cu mediul și necesită o evaluare și o abordare personalizata a necesităților copilului.
Cerințele educative speciale sunt interpretate ca unitate în dezvoltarea copilului, stilul unic de adoptare, de învățare, de integrare, în nivelul individual de dezvoltare fizică și psihică cu caracteristici biologice, fizice, psihice și sociale.
Aceste cerințe educative speciale solicită abordarea actului educațional de pe poziția capacității elevului deficient sau aflat în dificultate de a înțelege și valorifica conținutul învățării, și nu de pe poziția profesorului sau educatorului care desfășoară activitatea instructiv-educativă în condițiile unei clase omogene sau pseudo-omogene de elevi.
Este necesar să asigurăm condiții de viață corespunzătoare pentru persoanele cu cerințe educaționale speciale, acceptarea acestora în cadrul societății sau comunității din care fac parte, fiindu-le asigurate aceleași drepturi, responsabilități și posibilități de acces la serviciile comunitare ca si celorlalți membrii ai societății, în scopul dezvoltării și valorificării optime a potențialului de care aceste persoane dispun. Normalizarea pentru elevii cu CES, se referă la sprijinul oferit acestor persoane de către componentele sistemului social pentru a permite acestora un mod de viață similar sau apropiat cu al celorlalți membrii ai societății; consecințele practice ale normalizării sunt programele și acțiunile bazate pe incluziune și integrare.
Aceasta presupune de fapt integrarea copiilor cu dizabilități (nevoi speciale) în școala publică, de a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educațională, consiliere școlară, asistență medicală și socială), de a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu cerințe speciale și a accepta schimbări radicale în organizarea și dezvoltarea activităților instructiv-educative.

Profesor psihopedagog, Elena IONICĂ
Liceul “Astra” Pitești
(Postat octombrie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top