27Formarea competenţelor descrise prin programa şcolară nu este posibilă doar prin utilizarea unor strategii clasice de predare-învățare-evaluare. Instruirea diferenţiată individuală, pe grupe de nivel, cu ajutorul softului educaţional realizat de către educatoare, poate fi o alternativă de succes.

Introducerea calculatorului în grădiniţă nu trebuie să constituie un scop în sine, ci o modalitate de creştere a calităţii, a eficienţei învăţării și predării. Folosirea calculatorului reprezintă o nouă strategie de lucru a educatoarei şi a copiilor, un nou mod de concepere a instruirii şi învăţării, care îmbogăţeşte sistemul activităţilor didactice pe care aceştia le desfăşoară şi prezintă importante valenţe formative şi informative.
Calculatorul simulează procese şi fenomene complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă. Astfel, prin intermediul lui, se oferă copiilor modelări, justificări şi ilustrări ale proceselor şi conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor şi fenomenelor neobservate sau greu observabile din diferite motive.
Ce este de fapt un soft educaţional? Orice produs multimedia cu conţinut educaţional este un soft educaţional?
Răspunsul e hotărât nu! În afară de alegerea atentă a temei, care trebuie să ofere condiţii obiective de transpunere în secvenţele multimedia, un soft educaţional este proiectat fie continuând propria strategie didactică, fie ca un moment precis într-un set de strategii posibile, din care educatorul poate alege. Softul educaţional reprezintă o îmbinare a programării pedagogice şi a produsului informatic. Este deosebit de important sa se evidențieze tipul de soft educațional, din punct de vedere a conținutului tematic și a strategiei, pentru a putea fi corect folosite. Iată câteva exemple:
Softul interactiv de învăţare - are înglobată o strategie care permite feedback-ul şi controlul permanent, determinând o individualizare a parcursului în funcție de nivelul de pregătire al copilului.
Softul de simulare - permite reprezentarea controlată a unui fenomen sau sistem real prin intermediul unui model cu comportament analog.
Softul de investigare - copilului nu i se prezintă informaţiile deja structurate (calea de parcurs) ci este un mediu de unde copilul poate să îşi extragă singur informaţiile necesare rezolvării sarcinilor propuse;
Softul tematic - de prezentare, abordează subiecte/teme din diferite domenii, arii curriculare din programa școlară, propunându-și oferirea unor oportunităţi de lărgire a orizontului cunoaşterii în diverse domenii.
Softul de testare/evaluare - este poate gama cea mai larg utilizată întrucât specificitatea sa depinde de mulţi factori: momentul testării, scopul, tipologia interacţiunii (feedback imediat sau nu).
Softuri educative - în care sub forma unui joc se atinge un scop didactic, prin aplicarea inteligenta a unui set de reguli copilul este implicat într-un proces de rezolvare de probleme/ situații.

Caracteristicile și importanța soft-urilor educaționale
Problema utilizării soft-urilor educaţionale, a jocurilor pe calculator, aşa cum mai sunt greşit numite, în procesul de educaţie al copilului este destul de controversată. Jocurile cu un real efect educativ sunt foarte rare şi nici nu sunt foarte agreate.
Cele mai multe jocuri pe calculator nu sunt benefice deoarece au un înalt conţinut agresiv. Ele îndepărtează copilul de la valorile profunde ale societăţii. Multe jocuri cultivă violenţa prin simularea unor războaie sau a unor scene sângeroase. Majoritatea copiilor care văd numai violenţă pe ecranul televizorului sau al calculatorului au tendinţa să fie mai agresivi.
De asemenea, petrecerea mai multor ore în faţa calculatorului poate fi deosebit de nocivă, prin faptul ca răpeşte din timpul de joacă al copilului petrecut în aer liber, dar şi prin efectul nesănătos pe care îl au monitoarele asupra ochilor.
Deoarece jocurile pe calculator sunt deosebit de agreate, este indicată punerea la punct a unora care să cultive aptitudini utile societăţii. Atrăgând copilul în jocuri non-violente, atractive, care dezvoltă gândirea logică, spiritul de observaţie, personalitatea acestora va avea numai de câștigat.
În urma activităţilor desfăşurate pe calculator se poate constata:
- utilizarea calculatorului la vârsta preșcolară este utilă şi posibilă;
- stimulează comunicarea cu condiţia să fie corect utilizat;
- permite sporirea competiţiei sociale şi cognitive:
- grăbeşte procesul de socializare a copiilor la nivelul vârstei preşcolare;
- jocurile pe calculator contribuie la dezvoltarea gândirii logice, a spiritului de observaţie, a memoriei vizuale şi a atenţiei voluntare;
- folosirea programelor de scriere şi de desen oferă copiilor posibilitatea de a-şi formula propriile probleme.
Întregul material intuitiv pe care îl formează imaginile reprezentând obiecte, fenomene, ființe, acțiuni, devine o sursa de cunoștințe noi, iar măsura în care copilul învață să le înregistreze, să le descrie, să le interpreteze, acestea dezvolta spiritul de observație, operațiile de analiză și sinteză, de generalizare și abstractizare.
Cu ajutorul programelor didactico-informatice, a softurilor educaționale, se eficientizează procesul  de predare-învățare-evaluare a cunoștințelor. Utilizând softurile educaționale în cadrul activităților se vor dezvolta:
gândirea logică, spiritul  de observație, memoria vizuală, atenția voluntară, operațiile intelectuale prematematice, deprinderile de lucru cu calculatorul, abilitățile de utilizare a informațiilor primite prin intermediul softurilor educaționale.
Astfel, softurile educaționale prezintă o serie de avantaje incontestabile:
# furnizează un mare volum de date;
# asigură o instruire individualizată;
# favorizează parcurgerea unor secvențe de instruire complexe prin pași mici, adaptați nevoilor individuale de progres în învățare;
# facilitează realizarea unui feedback rapid și eficient;
# oferă posibilitatea simulării unor procese greu sau imposibil de accesat în mod direct;
# stimulează implicarea activă a copilului în învățare.
În ceea ce privește dezavantajele, acestea sunt:
# prezintă segmente de instruire fixe, care nu solicita capacități ale minții umane;
# uneori răspunsul incorect este cotat în funcție de detaliu și nu de esență;
# introduce mai multă dirijare în procesul de învățare;
# introduce o stare de oboseală, datorită posibilităților reduse de interacțiune umană.
Utilizarea soft-urilor educaționale în activitățile din grădiniță se dovedește a fi un instrument de învățare eficient, care determină apariția unor modificări semnificative în achiziția cunoștințelor și în atitudinea fata de învățare a copiilor. Copiilor le place mai mult sa învețe prin intermediul soft-urilor educaționale, decât prin metode tradiționale, acestea contribuind la dezvoltarea unor atitudini pozitive față de învățare și la îmbunătățirea rezultatelor obținute.
Exercițiile din softurile educaționale sunt prezentate într-o formă a copiilor de a vizualiza în mod corespunzător conceptul însușit. Imaginile permit restructurarea unei probleme, aceasta fiind mai ușor procesată de sistemul vizual și perceptiv al copiilor, sporind abilitatea acestora de a înțelege fenomenele mai dificile. De asemenea, majoritatea exercițiilor încorporează segmente de narațiuni care au permis copiilor să-și însușească strategii de lucru adecvate.
Softurile educaționale se pot folosi în cadrul tuturor tipurilor de activități. Unele softuri educaționale pot fi utilizate în cadrul mai multor discipline, deoarece sunt concepute interdisciplinar. Pe piața actuală există deja o multitudine de softuri educaționale, realizate de departamente de cercetare din cadrul MEC, a unor facultăți ( ex. Universitatea “Babes Bolyai”) sau de unele firme specializate (ex. Erc Pres Educational), dintre  care menționez doar câteva: Cifrele, Literele,  Culori și forme, Rexio la grădiniță, colecția de CD-uri cu metoda proiectelor Piti-Clic, Abecedarul animat, Limba engleza pentru ce mici, și multe altele.
Calitatea rezultatelor obținute în învățare depinde de calitatea implementării soft-urilor educaționale la nivel de grupă, impunându-se informarea cadrelor didactice în ceea ce privește dezvoltarea tehnologiei și integrarea acesteia în procesul de predare-învățare.

BIBLIOGRAFIE
1. Allan P, Booth S, Crompton P, and Timms D, (1996), Integrating Learning with Technology, University of Stirling, Stirling;
2. Miclea M, (2000), Psihologie cognitiva, Editura Gloria, Cluj-Napoca;
3. Hardley M, (1990), Accomplished Teachers- Integrating Computers into Classroom Practice, Bank Street College of Education Center for Children and Technology, NY 10025
4. Soft-uri educaționale
5. Miron Ionescu, Ioan Radu, Didactica Modernă
________________________________________
Prof. înv. preșc. Răboj Felicia Mihaela
G.P.P. Castelul Fermecat-Pitești

(Postat octombrie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top