26„Copilul – spunea marele pedagog elveţian Ed. Claparede - este o fiinţă a cărei principală trebuinţă este jocul … această trebuinţă spre joc este ceva esenţial naturii sale. Trebuinţa de a se juca este tocmai ceea ce ne va permite să împăcăm şcoala cu viaţa, să procurăm copilului acele mobiluri de acţiune care se consideră de negăsit în sala de grupă”.

Jocurile didactice, organizate conform cerinţelor psihologice învăţării, devin o metodă activă şi eficientă de instruire şi educare. „Jocul este o asimilare a realului la activitatea proprie, oferindu-i acestei activităţi alimentaţia necesară şi transformând realul în funcţie de multiple trebuinţe ale eului. Iată de ce, toate metodele active de educare a copiilor mici cer să li se furnizeze acestora un material ajutător pentru ca, jucându-se, ei să reuşească să asimileze realităţile intelectuale care, fără aceasta, rămân exterioare inteligenţei copilului” – J. Piaget.
O contribuţie importantă la pregătirea copilului pentru şcoală şi-o aduc jocurile didactice pentru dezvoltarea limbajului. Se ştie că mediul familial exercită o influenţă cultural-educativă binefăcătoare asupra dezvoltării limbajului copilului şi în mod deosebit, asupra dezvoltării limbajului acestuia. Cu toate acestea, realitatea confirmă că influenţele exercitate de mediul familial sub acest aspect sunt încă deosebit de variate. În consecinţă, fie datorită acestor influenţe, fie datorită unor întârzieri sau defecţiuni în vorbirea copiilor la intrarea lor în grădiniţă, diferenţele semnalate în dezvoltarea limbajului sau a vocabularului acestora sunt încă deosebit de sesizabile. Aceste diferenţieri accentuate se menţin până la intrarea copilului în şcoală, mai ales pentru cei ce nu frecventează zilnic grădiniţa. Ori, între limbaj şi gândire există o interdependenţă binecunoscută. Aceste diferenţieri în domeniul dezvoltării limbajului situează copiii în poziţii diferite, sub aspectele deosebit de complexe ale activităţilor instructiv-educative. Una dintre sarcinile majore ale grădiniţei instructiv-educative o constituie omogenizarea relativă a dezvoltării limbajului copiilor, în aşa fel încât la intrarea în şcoala primară, să posede noţiunile strict necesare însuşirii cunoştinţelor de bază prevăzute de programa şcolară.
Dezvoltarea limbajului se realizează atât în activităţile specifice dezvoltării vorbirii, cât şi în cadrul întregului program din grădiniţă.
Procesul de influenţare asupra dezvoltării limbajului copiilor începe la grupa mică ţinându-se seama de caracterul concret al limbajului, dificultăţile de pronunţie, vocabularul redus şi alte particularităţi psihice cum sunt: gândirea concretă, atenţia instabilă, memoria individuală.
Dezvoltarea vorbirii copiilor se realizează în mod treptat, prin lărgirea relaţiilor verbale cu cei din jur, în condiţiile manifestării de către copii a curiozităţii de cunoaştere a obiectelor, a însuşirilor acestora, pe de o parte şi a atitudinii interogative referitoare la originea şi cauza unor fenomene, pe de altă parte. În întregul proces de cultivare a limbajului, atât în activităţile specifice, cât şi în toate celelalte împrejurări se urmăreşte:
# formarea deprinderilor de vorbire corectă (sub aspect fonetic, lexical, gramatical, coerentă şi expresivă);
# îmbogăţirea şi activizarea limbajului şi a gândirii, dezvoltarea limbajului monologat şi dialogat, însuşirea simbolurilor verbale cu caracter generalizator, în funcţie de particularităţile de vârstă;
# formarea deprinderii de exprimare adecvată a gândurilor, ceea ce contribuie la pregătirea lor pentru activitatea instructiv-educativă din şcoală;
# trecerea treptată de la limbajul concret - situativ la limbajul contextual, pe măsură ce copilul depăşeşte limitele experienţei senzoriale, însuşirea treptată a structurii gramaticale a limbii materne în practica vorbirii, îmbogăţirea vocabularului în condiţiile comunicării continue cu persoanele din jur;
# prevenirea şi corectarea defectelor de pronunţie, în cadrul muncii individuale, cu grupuri mici de copii, precum şi în cadrul activităţii de dezvoltare a limbajului cu întreaga grupă de copii.

Prof. înv. preșc. Hărțogeanu Georgeta Neluța
GPN Dârmănești
(Postat octombrie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top