23,,Învăţământul orientat spre individualitatea elevului presupune dezvoltarea potenţialului inovator al pedagogului. Datorită procesului de informatizare, pedagogii au primit mijloace noi de instruire şi un mediu nou pentru organizarea şi dirijarea procesului instructiv, care provoacă elevii să caute, să aleagă, să analizeze, să-şi însuşească informaţia.

Toate aceste elemente modifică aria activităţilor profesorului, atât cantitativ cât şi calitativ. Astfel interacţiunea elev-calculator permite diversificarea strategiei didactice, facilitând accesul elevului la informaţii mai ample, organizate logic, structurate variat, prezentate în modalităţi diferite de vizualizare. De fapt, nu doar calculatorul în sine ca obiect fizic - înglobând chiar configuraţie multimedia - produce efecte pedagogice imediate, ci calitatea programelor create şi vehiculate corespunzător, a produselor informatice, integrate după criterii de eficienţă metodică în activităţile de instruire. Activitatea profesorului devine mult mai complexă, recurgând la concepte şi rezultate ale cercetării în diverse domenii: psihologia copilului, psihologie socială, pedagogie, didactica specialităţii dar şi estetică şi design, artă (pictură, fotografie, film), tehnici şi tehnologii de comunicare, informatică. Rolul profesorului în demersul didactic este îmbogăţit cu noi valenţe, metoda oferind noi modalităţi de exprimare profesională.”(Cursul <Aplicarea noului curriculum prin integrarea TIC la disciplina matematica>).
Este de neconceput un profesor de matematică al secolului al XXI-lea care să nu dețină un set minimal de competente în domeniul TIC; ritmul amețitor de dezvoltare a tehnologiei, apetitul crescut și abilitățile de utilizare a acesteia de către tânăra generație fac din TIC un instrument indispensabil oricărei discipline și, într-un mod particular, matematicii.
Există, indiscutabil, o serie de ,,+”-uri pe care le implica utilizarea TIC la matematică:posibilitatea de accelerare a ritmului de prezentare a cunoștințelor prin eliminarea unor pași cronofagi, cum ar fi întocmirea de construcții geometrice elaborate, de grafice ș.a.m.d., activarea unui gen de inteligență vizuală pe care mulți elevi din generația NET o au, participarea activă a tuturor elevilor, cu respectarea ritmurilor individuale de înțelegere, crearea unui climat prietenos de lucru , elevii simțindu-se în fața calculatorului ,,pe teren propriu”, posibilitatea gestionarii și interpretării rapide a datelor sunt doar câteva dintre acestea.
Pe de alta parte, așa cum spunea prof. Solomon Marcus în Paradigme Universale, “înainte de a învăța limbajul calculatorului, elevul trebuie să învețe să gândească și să se exprime cu precizie în limba sa maternă, să învețe în această limbă literatură și matematică, chimie și istorie.
[…] Folosirea calculatoarelor trebuie pregătită printr-o educație corespunzătoare, prin jocuri combinatoriale, strategice și algoritmice, diferențiate după vârste.”
Utilizarea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilităţilor practice de calcul şi de investigare a realităţii, de argumentare și contra-argumentare; dialogul nemijlocit elev-profesor poate fi diminuat. Pe de-altă parte, caracterul interactiv poate suferi, elevul nemaiavând o imagine corectă asupra propriilor performanțe în raport cu ceilalți.
Le revine profesorilor sarcina să găsească dreapta măsură în utilizarea indispensabilelor cuceriri ale tehnologiei, pentru transmiterea către elevi a cunoștințelor de matematică și pentru a-i face pe aceștia să privească utilizarea calculatorului, cu tot ce înseamnă acesta, ca pe un aliat de nădejde în ,,îmblânzirea“ matematicii.

Prof. Mariana Vega
Școala Gimnazială ,,Mircea cel Bătrân” - Pitești
(Postat octombrie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top